arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i industriell ekonomi och management

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 september

 • Sök jobbet senast

  10 oktober

Om jobbet

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid?Arbetsbeskrivning

Anställningen omfattar forskning och pedagogiskt arbete inom området industriell ekonomi och management, med fokus på finansiering och kvantitativ dataanalys med speciell inriktning mot ”behavioral finance”. Forskning inkluderar egen forskning, handledning av doktorander, utformning och ledning av forskningsprojekt, samverkan med externa parter och sökande av externa anslag. Det pedagogiska arbetet inkluderar undervisning på grund och avancerad nivå, framförallt på engelska, handledning, kursansvar samt deltagande i program- och kursutveckling. Proportionerna mellan olika arbetsuppgifter kan variera över anställningstiden.

Undervisningen på grundnivå är huvudsakligen på svenska, medan undervisningen på avancerad nivå huvudsakligen är på engelska. Vi förväntar oss att en icke-svensktalande anställd inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitets olika enheter/funktioner på svenska. 

Behörighetskrav


Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap., 4 §).

Behörighetskraven och bedömningskriterierna beskrivs i detalj i BTH:s ”Riktlinjer för anställning och befordran av lärare och utnämning till docent”, som finns på https://www.bth.se/om-bth/ledigatjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

Meriterande kompetenser och erfarenheter


Utöver kraven som beskrivs i arbetsbeskrivningen, behörighetskraven och bedömningskriterierna för anställningen, anses följande examina, kompetenser och erfarenheter meriterande:
 • Doktorsexamen med inriktning mot finansiering inom industriell ekonomi och management, nationalekonomi, företagsekonomi eller motsvarande.
 • Aktuell och publicerad forskning inom industriell ekonomi och management, med speciell fokus på ”behavioral finance”.
 • Dokumenterad erfarenhet av att initiera, söka och driva externfinansierade forskningsprojekt inom tjänstens område.
 • Dokumenterade erfarenhet av undervisning och handledning på grund och avancerad nivå, inom finansiering och investering, finansiell analys samt statistik och kvantitativ dataanalys.
 • Dokumenterad erfarenhet av internationalisering.
 • Dokumenterad erfarenhet av samverkan med näringsliv och samhälle, t ex genom projekt, populärvetenskapliga rapporter och dylikt.
 • Mycket god färdighet i muntlig och skriftlig engelska.

Tjänstgöringsort: Karlskrona


Tjänstgöringsomfattning: 100 %

Tillträde: 2023-12-15, eller enligt överenskommelse

Varaktighet: Tillsvidare

Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan senast den 10 oktober 2023

Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte registrera din ansökan i vårt rekryteringssystem. Kontakta istället HR-specialisten som står som kontaktperson i annonsen för mer information.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.

Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat