arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i informationssystem

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 mars

 • Sök jobbet senast

  18 april

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Här har du möjlighet att tillhöra en innovativ forskningsmiljö som utvecklar ny kunskap om en av vår tids stora samhällsutmaningar - att stödja och förstå den digitala transformationen i företag och i samhället. Vid forskargruppen Informationssystem vid Luleå tekniska universitet har vi ett behov av att anställa en universitetslektor i informationssystem med fokus på digital tjänsteutveckling. Forskargruppen informationssystem är en del av avdelningen för digitala tjänster och system som även inkluderar Centrum för distansöverbryggande teknik och Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer. Avdelningen består av cirka 35 anställda inklusive forskare, lärare och projektledare.

Anställningen som universitetslektor är vid Institutionen för system- och rymdteknik, där Luleå tekniska universitet har samlat forskning inom bland annat datavetenskap, informationssystem, signaler och system samt automation. Institutionens omsätter cirka 220 miljoner kronor, varav utbildning står för hälften och externa medel för forskning för den andra hälften. Institutionen har väl utvecklade samarbeten med forskningsinstitut, industripartners, universitet och andra myndigheter i både forskningsprojekt och studentprojekt. Miljön vid institutionen är öppen, dynamisk och samlar forskare från ett tjugotal olika nationaliteter samt doktorander och studenter från hela världen.

Ämnesbeskrivning

Informationssystem fokuserar på design och användning av informationsteknologi i relation till människor, organisationer och samhällen.

Arbetsuppgifter

Digital tjänsteutveckling fokuserar på samhälleliga och individuella aspekter relaterade till digital transformation och innovation. Detta forskningsområde bygger på system- och kritiskt systemtänkande, värdeskapande design, normkritisk design, deltagande design, deltagande design och hållbarhetsteorier. Digital tjänsteutveckling syftar till att påverka, förutse och bedöma verkliga, såväl som potentiella, konsekvenser och samhälleliga förväntningar på digitalisering med strävan att främja inkluderande och hållbar forskning och innovation. Forskningen bedrivs inom fyra områden som kompletterar och bidrar till varandra: samhällelig digital förändring, living labs och testbäddar, människocentrerad design och innovation, digitalisering och hållbarhet.

Som universitetslektor i informationssystem ansvarar du tillsammans med professorer och andra inom ämnet för utvecklingen av ämnet på grund-, avancerad-utbildningsnivå. Som universitetslektor förväntas du stärka vår forsknings- och utbildningsprofil inom digital tjänsteutveckling och bidra till att etablera området internt både i form av befintliga och framtida utbildningar och som ett forskningsområde på vårt campus i Luleå.

Tjänsten innebär att du kommer att:


- Ansvara för att utveckla, undervisa och examinera kurser inom digital tjänsteinnovation

- Handleda studenter och följa ämnets internationella utveckling.

- Arbeta med forskningsuppgifter (t.ex. ansöka om extern forskningsfinansiering, leda och samarbeta i forskningsprojekt, kommunicera och sprida forskningsresultat via akademiska publikationer)

- Vara aktiv i forskarsamhället inom det egna ämnet

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
 • Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 • Visat pedagogisk skicklighet
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Erfarenhet av undervisning
Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):
 • Förmåga att leda och utveckla forskningsinitiativ
 • Förmåga att samarbeta med det omgivande samhället
 • Förmåga att samarbeta inom universitetet
 • Förmåga att erhålla extern finansiering för forskning och utveckling
 • God kommunikationsförmåga på engelska, både muntligt och skriftligt.
 • Dokumenterad förmåga att främja och etablera nya forskningsområden.

Information

Anställningen är tillsvidare och placerad i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Wenngren, avdelningschef, 0920-492059, johan.wenngren@ltu.se 
Ahmed Elragal, tf ämnesföreträdare,  0920-493670, ahmed.elragal@ltu.se

Facklig företrädare:

SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se  

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 18 april 2024
Referensnummer: 1174–2024

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat