arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i kriminologi (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 maj

 • Sök jobbet senast

  27 maj

Om jobbet

vid Kriminologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2024-05-27.

Kriminologiska institutionen bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå vid Stockholms universitet. Institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten med ett 40-tal anställda. Antalet studenter registrerade på grundutbildningen är drygt 700.

Ämne/ämnesbeskrivning
Kriminologi är ett samhällsvetenskapligt ämne om studiet av brott och reaktioner på brott. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Vid kriminologiska institutionen forskas om ämnen som kriminalpolitik, brottsofferfrågor, brottslighetens utveckling över tid och orsaker till brott på både individ-, grupp- och samhällsnivå.

Arbetsuppgifter

Arbetet innebär att bedriva undervisning och forskning inom det kriminologiska fältet. Den undervisning som anställningen omfattar rör 
 • Kurser med kvantitativa metoder som inriktning på främst grundnivå.
 • Undervisning och examination på Allmän Översiktskurs 10 hp, Metod 1, 10 hp, respektive Kriminalpolitik, 10 hp samtliga på Nivå 1, samt kursansvar inkl undervisning och examination på motsvarande kurser på distansundervisning.
 • Undervisning och examination på teorikurserna och metodkurserna samt viktimologi på Nivå 2, campus samt kursansvar inkl undervisning och examination på motsvarande kurser på distansundervisning.
 • Handledning av uppsatser på främst kandidatterminen.
Andra arbetsuppgifter inom undervisning kan bli aktuella.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i kriminologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Du måste vara noggrann, ansvarsfull, strukturerad och självständig i ditt arbetssätt. Samarbetsförmåga och förmåga att arbeta under tidspress i vissa perioder är ett krav.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet, visad genom undervisning inom den aktuella anställningens ämnesområde och inriktning samt vetenskaplig kompetens inom området. 

Stor vikt fästs vid:

 • förmåga att samarbeta med kollegor
 • administratvi skicklighet visad genom ledning av undervisning.
Vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Universitetet kommer i rekryteringen främst att beakta de som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställningsvillkor

Anställningen omfattar heltid och är ett vikariat på 1 år från anställningsdatumet med goda möjligheter till förlängning ytterligare 1 år. Anställningen påbörjas i anslutning till terminsstart HT24 eller enligt överenskommelse. Anställningens omfattning kan diskuteras vid eventuell anställning. I anställningen ingår 30 % kompetenstid som kan användas till exempelvis egen forskning eller kompetensutveckling.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Felipe Estrada, felipe.estrada@criminology.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat