arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Kvalitetsutveckling

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  27 augusti

Om jobbet

Dina arbetsuppgifter
Avdelningen logistik- och kvalitetsutveckling är en av de ledande forskargrupperna inom sitt område. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och samhälle och i samarbete med vårt internationella nätverk av forskare. Både utbildning och forskning är i stor utsträckning mångvetenskaplig och bedrivs i nära samverkan med andra vetenskapliga institutioner, näringslivet och offentlig verksamhet. Vi bedriver i stor utsträckning campusbaserad undervisning och forskning och såväl undervisningen som forskningen på avdelningen kräver således hög närvaro på arbetsplatsen. Vid avdelningen värdesätter vi ett högt engagemang för både undervisning och forskning hos alla våra medarbetare.

Vi undervisar på flera civilingenjörsprogram, bl a Industriell ekonomi och Maskinteknik, samt på internationella masterprogram, t ex Industrial Engineering and Management, samt ger fristående kurser och uppdragsutbildningar. Som universitetslektor undervisar och handleder du i första hand studenter inom tekniska fakultetens olika utbildningar, på såväl grund- som avancerad nivå. Kurser ges inom områden som lean production, kundfokuserad tjänste- och produktutveckling, Six Sigma, ledarskap för verksamhetsutveckling och statistisk processtyrning. Arbetet inkluderar kursdesign och kursansvar. Undervisningen sker på svenska och engelska.

Forskningsmässigt bedriver avdelningen forskning inom såväl logistik som kvalitetsutveckling. Hållbar utveckling är ett ledord i forskningen för avdelningen. Kunderna är ett traditionellt fokus inom kvalitetsutveckling vilket på senare tid har vidgats till ett bredare intressentperspektiv där även samhällsnytta inkluderas. Ämnesområdets huvudfokus är forskning om principer, metoder och verktyg för att förbättra existerande produkter och tjänster, att utveckla nya innovativa produkter och tjänster samt att förbättra verksamhetens processer med mål att tillfredsställa såväl kundernas som ägarnas och övriga intressenters behov och förväntningar. Forskningsmässigt sker skriftlig kommunikation främst på engelska.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.

Anställningen kan även innebära att ha administrativa uppdrag, såsom till exempel koordinator i frågor rörande examensarbeten eller olika institutions- eller fakultetsuppdrag. Vi ser även gärna att du deltar i och visar intresse för ledningsuppdrag.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer

För fullständig information om anställningens kvalifikationskrav, se annonsens webbplats: Lediga jobb - Linköpings universitet (liu.se)

Din arbetsplats


Läs mer om vår verksamhet här.

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare och heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 27 augusti 2024.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat