arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i laborativ arkeologi (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 september

 • Sök jobbet senast

  29 september

Om jobbet

vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Sista ansökningsdag: 2023-09-29.

Institutionen för arkeologi och antikens kultur består av sju enheter: Allmän arkeologi, Numismatiska forskningsgruppen, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, Antikens kultur och samhällsliv, Centrum för evolutionär kulturforskning och Centrum för paleogenetik. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning inom ett flertal olika områden.

Den aktuella anställningen är knuten till enheten Arkeologiska Forskningslaboratoriet som bedriver undervisning och forskning inom laborativ arkeologi.

Ämnesbeskrivning

Laborativ arkeologi är den inriktning inom arkeologin som omfattar naturvetenskapliga analyser av arkeologiska källmaterial, där analyserna är styrda av arkeologiskt relevanta frågeställningar. Ämnet ligger i gränslandet mellan naturvetenskap och humaniora och är uttalat tvärvetenskapligt. Vid enheten bedrivs undervisning och forskning, grundforskning liksom mer specialiserad forskning kring bland annat människors levnadsförhållanden samt försörjningsekonomi under alla tidsperioder.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, handledning och examination inom enhetens kursutbud på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå. Undervisningen sker på svenska. I arbetet som universitetslektor ingår visst administrativt arbete, vilket t.ex. innebär deltagande i arbetsgrupper och nämnder.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i laborativ arkeologi är den som har avlagt doktorsexamen i arkeologi med inriktning laborativ arkeologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll, samt visat pedagogisk skicklighet. Svenskspråkighet är ett krav.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen fästs särskild och lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom laborativ arkeologi. Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor. Vikt tillmäts även administrativ skicklighet och förmåga att samverka med det omgivande samhället samt förmåga att informera om forskning.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen är ett vikariat och avser deltid, i omfattningen 30 % av heltid under två år. Tillträde 2023-10-01 eller enligt överenskommelse.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Kerstin Lidén, tfn 08-16 21 64, kerstin.liden@arklab.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat