arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i limnologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 oktober

 • Sök jobbet senast

  10 januari

Om jobbet

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure Track, ger universitetslektorer rätt att prövas för befordran till professor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för ekologi och genetik (IEG) är en internationell akademisk miljö med ungefär 150 medarbetare och övrigt verksamma (http://www.ieg.uu.se). Vår forskning och de kurser vi undervisar på omfattar ett brett spektrum från genetik till populations-, samhälls- och systemekologi. För att stärka vår forskning och undervisning om inlandsvattnens ekologi söker vi nu en universitetslektor i limnologi. Tjänsten är placerad vid forskningsprogrammet för limnologi vid IEG (http://www.ieg.uu.se/limnology), som tillsammans med institutionens fältstation vid sjön Erken (http://www.ieg.uu.se/erkenlaboratoriet) utgör en internationellt känd miljö för forskning, undervisning, och samverkan kring inlandsvattnens ekologi. 

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Limnologi är läran om inlandsvattnens ekosystem, och integrerar fysiska, biogeokemiska och ekologiska processer och deras samband. Limnologin inbegriper även konsekvenserna av mänsklig påverkan, och hur sådan påverkan återkopplar till inlandsvattnens ekosystemtjänster. Att överbrygga ämnesgränser (till exempel mellan fysik, biogeokemi och ekologi) är viktigt för ämnets utveckling. Nyskapande användning av stora datamängder, från t ex genetiska analyser, högfrekventa mätningar och automatiska sensorer, såväl som modellering har stor potential att leda till framsteg inom forskningsfältet.

 Arbetsuppgifter:

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisningen omfattar limnologi, men också andra liknande ämnen. Institutionen strävar efter att ge tillfällen till pedagogisk utveckling och till att utveckla, undervisa på och leda kurser på både kandidat- och mastersnivå, såväl som på doktorsnivå. Om den som erhåller anställningen inte kan undervisa på svenska initialt kommer utbildning i svenska för att uppnå denna förmåga att ingå i arbetsuppgifterna.

- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

- Anställningen kan komma att innefatta administration och ledarskap, till exempel som ledamot av institutionsstyrelse, ledarskap på olika nivåer, studierektorskap, administration av undervisning på alla nivåer, och arbete med frågor kring lika villkor.

- Samverkan av olika slag med det omgivande samhället kan också ingå.

 

Behörighetskrav:


- Doktorsexamen i limnologi eller liknande ämne.

- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.

- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

 Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information


Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf">https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning
https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Instruktioner för ansökan om anställning

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf">https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

 

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Lars Tranvik (tel 018 4712722, mailto:lars.tranvik@ebc.uu.se), eller professor Eva Lindström (tel. 018 4712725, mailto:eva.lindstrom@ebc.uu.se).

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2024-10-01 eller efter överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast den 10 januari 2024, UFV-PA 2023/3570.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100% Tillsvidareanställning