arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i matematik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 oktober

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för energi och teknik
Institutionen för energi och teknik bedriver forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Här finns stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel och bioenergi. Inom metodområdet finns stor kompetens inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, statistik och matematik med tillämpningar inom biologiska system (biometri), samt automation.

Institutionen är en del av Mark-vatten-miljöcentrum (MVM) där forskningen fokuserar på områden som miljöförändringar i mark och vatten, förståelse av biologiska, fysikaliska samt kemiska processer i mark- och vattensystem, optimering av livsmedels, bioenergi- och kretsloppssystem samt metodutveckling inom jord- och skogsbruk. Institutionen ansvarar för drygt 30 kurser på grund- och avancerad nivå inom civilingenjörsprogrammen Energisystem respektive Miljö- och vattenteknik (i samarbete med Uppsala universitet), agronomutbildningarna och program inom biologi och miljövetenskap.

Anställningens placering vid SLU innebär tillgång till en attraktiv forskningsmiljö med unik bredd och därigenom möjlighet till mång-, och tvärvetenskapliga samarbeten med forskargrupper inom andra natur- och teknikbaserade ämnen samt med forskare inom samhällsvetenskap och humaniora.

Rekryteringen av en universitetslektor i matematik är ett led i att utveckla och stärka utbildning och forskning inom områdena matematik, tillämpad matematik och digitalisering med fokus på jordbrukets teknologi.

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö och består av ca 80 anställda fördelade på fem forskargrupper.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar matematik och tillämpad matematik.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen
 • utveckla och leda framgångsrik forskning i ämnet matematik och tillämpad matematik
 • utveckla, leda och aktivt medverka i undervisning i matematik och tillämpad matematik på grund- och avancerad nivå
 • samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
 • handleda doktorander
 • utveckla och upprätthålla internationella nätverk med forskare samt att arbeta tvärvetenskapligt
 • kommunicera forskning och forskningsresultat
 • aktivt söka externa forskningsmedel
 • kunna undervisa på svenska inom fyra år.
Universitetslektorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. I och med att universitetet är svenskspråkigt förväntas innehavaren dock kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet

Den sökande ska
 • ha avlagt doktorsexamen
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • vara pedagogiskt skicklig
 • ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning
 • erhållna externa forskningsmedel i konkurrens.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas
 • planering, genomförande, examination och utvärderingar av egen undervisning
 • handledning och examination på forskarnivå
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Vidare beaktas skicklighet i att

 • utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
 • kommunicera och samarbeta
 • samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
 • kommunicera forskning och utvecklingsarbete.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Övrig information


En anställning som universitetslektor vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap garanteras en finansiering för egen forskning motsvarande 35 % av en schablonlön för en universitetslektor vid SLU. Därutöver garanterar institutionen motsvarande 15 % lönemedel för forskning, undervisning eller administrativt arbete. Resterande 50 % förväntas en universitetslektor finansiera sig genom externa forskningsmedel eller ytterligare undervisningsinsatser.

Sista ansökningsdatum:

2023-11-30

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat