arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Mekanisk värmeteori och strömningslära

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  20 augusti

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Som universitetslektor i Mekanisk värmeteori och strömningslära undervisar du på
grundnivå och avancerad nivå på engelska och gärna på svenska. Arbetet inkluderar
utveckling, planering och genomförande av undervisning och examination, inklusive
handledning av studenter inom tekniska fakultetens olika utbildningar.

Du bedriver också forskning inom ett eller flera områden enligt ovan, och bidrar inom
forskarutbildningen. Fördelningen mellan undervisning och forskning styrs av
avdelningens undervisningsbehov och tillgängliga forskningsmedel.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier
och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska
publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av
universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom utbildning sker genom
att planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang.

Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.
Anställningen kan innehålla administrativa uppdrag.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt
ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och
vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens
professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är
närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på
bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har
visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn
till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk
skicklighet.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet av undervisning inom avdelningens områden är ett krav.
 • Erfarenhet av ansvar för och utveckling av kurser är särskilt meriterande.
Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Dokumenterad skicklighet i användning av numeriska simuleringsverktyg för strömnings-- och/eller värmeproblem är ett krav.
 • Dokumenterad skicklighet i att skriva forskningsansökningar och förmåga att erhålla externa medel är särskilt meriterande.
 • Erfarenhet inom maskinlärning är särskilt meriterande.
 • Erfarenheter inom ett eller flera av områdena osäkerhetsanalys (UQ), reduceradmodellering (ROM eller MOR), optimering (multidisciplinär, adjoint, topologi, mm)är meriterande liksom erfarenheter från samarbeten med externa/industriella partners och från experimentell verksamhet.
Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är:
 • God samarbetsförmåga och förmåga att bidra till gruppens utveckling samt kollegiala och sociala gemenskap är ett krav för anställningen, liksom god förmåga att strukturera, planera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Det är meriterande att uppvisa förmåga att kunna undervisa på svenska.

Din arbetsplats


Vid Avdelningen för mekanisk värmeteori och strömningslära bedrivs grundutbildning,
forskning och forskarutbildning inom områdena strömningslära, värmeöverföring och
termodynamik. Inom grundutbildningen undervisas på ett flertal civil- och
högskoleingenjörsprogram samt internationella masterprogram. Forskningen bedrivs i
huvudsak inom områden som värmeöverföring, energiteknik, hydraulik, biogas,
biofluiddynamik samt aerodynamik med tonvikt på numerisk analys; kraftfulla
superdatorresurser är ett naturligt verktyg. Gemensamt för alla områden är att
forskningen i allmänhet är tillämpad, av multifysikkaraktär och sker i samverkan med
industri/näringsliv.

Läs mer om vår verksamhet här.

Om anställningen

Tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 20 augusti 2024.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat