arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i musikpedagogik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 februari

 • Sök jobbet senast

  4 mars

Om jobbet

Vi söker en universitetslektor i musikpedagogik för tillsvidareanställning vid Musikhögskolan.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är musikpedagogik.

Bakgrund

I ämnet musikpedagogik vid Örebro universitet ges utbildning inom ämneslärarprogrammet och teaterpedagogprogrammet på grundläggande och avancerad nivå. Vid institutionen bedrivs musikpedagogisk forskning inom ramen för forskarutbildningsämnet musikvetenskap. I forskningsmiljön Musiken och Människan studeras musik både som ett individuellt, socialt och kulturellt fenomen. Forskningen handlar om musik och jämlikhet; musik, bildning och utbildning och berör unga och vuxna, professionella och amatörer och behandlar alla former av musik. Inom ramen för vårt forskningsprogram Music, Power and Inequity (MPI) undersöks frågor om makt och ojämlikhet inom musiklivet ur olika perspektiv.

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är undervisning och handledning i kurser i musikpedagogik med inriktning mot didaktik, vetenskaplig metod och kritiskt tänkande inom Ämneslärarprogrammet och Teaterpedagogprogrammet. Undervisning på närliggande program, som exempelvis Förskollärarprogrammet, kan också förekomma. Pedagogiska ledningsuppdrag som kurs- och programansvar ingår i anställningen. Undervisning sker i huvudsak på svenska, men undervisning på engelska kan också förekomma. I arbetsuppgifterna ingår också forskning och samordningsansvar inom ämnesmiljöns forskningsprogram MPI.

Behörighet och bedömningsgrunder

För att se annonsen i dess helhet besök oru.se/ledigajobb

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare med tillträde i böjan av höstterminen 2024. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Annika Danielsson 019-30 12 92, e- post: annika.danielsson@oru.se eller prefekt Ester Lebedinski, 019-30 23 30, e-post: ester.lebedinski@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och dess kvalitet, visar engagemang genom att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
 • Publikationslista
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba- hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-03-04. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat