arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i mykologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 september

 • Sök jobbet senast

  17 oktober

Om jobbet

Fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
En anställning som universitetslektor i mykologi med inriktning mot svampars biodiversitet och ekologiska roller ledigförklaras vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, Uppsala.

Institutionen erbjuder en stimulerande, internationell forskningsmiljö. Forskning vid institutionen fokuserar på grundläggande och tillämpade aspekter av interaktioner mellan mikroorganismer och växter, liksom mykologi, mikrobiell ekologi och evolution. Skogs- och växtpatologi, biodiversitet, mikrobiell ekologi, och näringsomsättning i jordbruks- och skogsekosystem är centrala områden. Pågående forskning i ämnet fokuserar på ekologin hos mykorrhiza, vedlevande och parasitiska svampar, biodiversitet, populations- och samhällsbiologi, interaktioner med andra organismer, svampars funktioner samt tillämpningsnära naturvårdsbiologi, och inkluderar systematik och identifiering av svampar. Institutionen ansvarar för och medverkar i undervisning i mykologi på ett flertal program och kurser. Likaså har institutionen en omfattande samverkan med externa intressenter och samhället i stort.

Läs mer om institutionen på https://www.slu.se/institutioner/skoglig-mykologi-vaxtpatologi/.

Läs mer om hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/.

Ämnesbeskrivning

Ämnesområdet för anställningen är mykologi med inriktning mot svampars biodiversitet och ekologiska roller.

Arbetsuppgifter

Forskningen ska omfatta både grundläggande och tillämpningsnära frågeställningar med relevans för brukade och naturliga ekosystem. Forskningen omfattar till exempel svampars biodiversitet och ekologi, interaktioner med andra organismer, populations- och samhällsdynamik, svampars funktioner och naturvårdsbiologi.

Innehavaren ska:

• verka i enlighet med SLU:s vision, mål och värdegrund,
 • utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnesområdet,
 • i konkurrens söka externa bidragsmedel på nationell och internationell nivå,
 • leda, utveckla och delta i undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå,
 • undervisa på svenska på grundläggande kurser i mykologi och naturvårdsbiologi,
 • handleda doktorander och postdoktorer,
 • samarbeta med forskare inom institution, fakultet och övriga delar av SLU, samt nationellt och internationellt,
 • samverka och vidareutveckla nätverk med det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt,
 • kommunicera forskningsresultat.

Behörighet


Innehavaren ska
 • ha avlagt doktorsexamen inom ett för befattningen relevant ämne eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens,
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen,
 • vara pedagogiskt skicklig, samt
 • ha goda kunskaper i svenska och engelska

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning,
 • framtida visioner för forskning inom ämnet,
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning,
 • publikationer i vetenskapliga tidskrifter med relevans för ämnet,
 • förmåga att erhållna externa forskningsmedel i konkurrens, samt
 • förmåga att handleda och examinera doktorander samt handleda postdoktorer.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera egen undervisning och utbildning på alla nivåer,
 • förmåga att handleda och examinera studenter på grundnivå och avancerad nivå,
 • förmåga att förmedla och implementera sin pedagogiska vision,
 • förmåga att integrera aktuell forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet, samt
 • genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande.

Vid bedömning av övriga färdigheter beaktas

• förmåga att utveckla och leda verksamhet inom akademin,
 • förmåga att kommunicera inom och utanför akademin,
 • förmåga att samverka med externa intressenter och det omgivande samhället, samt
 • samarbetsförmåga.
Specifik kompetens i artkunskap, ekologi och naturvårdsbiologi om storsvampar och lavar, med relevans för det övergripande ämnet mykologi är särskilt meriterande.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Sista ansökningsdatum: 2023-10-17

Placering/ort: Uppsala

Omfattning: 100%

Anställningsform: Tillsvidare


Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner: 
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat