arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i naturvårdsbiologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  18 december

Om jobbet

Institutionen för ekologi
En anställning som universitetslektor i naturvårdsbiologi med inriktning mot ekologisk botanik ledigförklaras vid institutionen för ekologi vid SLU, Uppsala. 
Institutionen är inrymd i Ekologicentrum där vi bedriver internationellt erkänd forskning, miljöanalys och utbildning. På institutionen för Ekologi bedriver vi forskning och undervisning för ett hållbart nyttjande av naturens resurser med tillämpning inom såväl jordbruk, skogsbruk som naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter, marknäringstillstånd och växthusgasbalanser. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att begränsa pågående klimatförändringar, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i urban miljö.
Läs mer om institutionen här: Institutionen för ekologi | Externwebben (slu.se)
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Ämnesbeskrivning

Ämnet för anställningen är naturvårdsbiologi med inriktning mot ekologisk botanik. Ämnet omfattar populations-, samhälls- och ekosystemekologi.

Arbetsuppgifter:

Forskningen ska innefatta, men behöver inte vara begränsad till, floran (kan inkludera såväl blomväxter som kryptogamer) i skog.
Forskningen omfattar både grundläggande och tillämpningsnära frågeställningar med relevans för bevarande av biologisk mångfald och upprätthållande av flera olika ekosystemtjänster samtidigt.
Innehavaren ska:
 • verka i enlighet med SLUs vision, mål och värdegrund,
 • utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnesområdet,
 • i konkurrens söka externa bidragsmedel på nationell och internationell nivå,
 • leda, utveckla och delta i undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå,
 • genomföra pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • handleda doktorander och postdoktorer,
 • samarbeta med forskare inom institution, fakultet och övriga delar av SLU, samt nationellt och internationellt,
 • samverka och vidareutveckla nätverk med det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt, samt
 • kommunicera forskningsresultat.

Kvalifikationer:

Behörighet
Innehavaren ska:
 • ha avlagt doktorsexamen inom ett för befattningen relevant ämne,
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen,
 • vara pedagogiskt skicklig, samt
 • ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning,
 • framtida visioner för forskning inom ämnet,
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning,
 • förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens, samt
 • förmåga att handleda och examinera doktorander samt handleda postdoktorer.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera egen undervisning på alla nivåer,
 • förmåga att handleda och examinera studenter på grundnivå och avancerad nivå,
 • erfarenhet som kursansvarig (inkl. examinator) på kurser på grundnivå eller avancerad nivå.
 • erfarenhet av att undervisa om naturvårdsbiologi, ekologi och skog på grundnivå och avancerad nivå,
 • förmåga att förmedla och implementera sin pedagogiska vision,
 • förmåga att integrera aktuell forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet, samt
 • genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande.

Vid bedömning av övriga färdigheter beaktas

• förmåga att utveckla och leda verksamhet inom akademin,
 • förmåga att kommunicera inom och utanför akademin,
 • förmåga att samverka med externa intressenter och det omgivande samhället, samt
 • samarbetsförmåga.
Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Placering:

Uppsala. 

Anställningsform:

Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:

100%.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-12-18.

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här: Anställning av lärare | Medarbetarwebben (slu.se)

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat