arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i naturvetenskapernas didaktik, inriktn. kemididaktik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Observera att detta är en förkortad version. För att se hela annonsen, vänligen gå in på Linnéuniversitetets hemsida. 

Institutionen för biologi och miljö och Institutionen för kemi och biomedicin utgör två av fakulteten för hälso- och livsvetenskaps fem institutioner. Vid dessa institutioner har det bedrivits forskning och utbildning inom naturvetenskapernas didaktik sedan 2003. Arbete inom didaktik sker i samverkan mellan de två institutionerna, men det finns också ett större nätverk inom universitetet för didaktisk forskning och undervisning. Forskningsfokus ligger på ett meningsskapande i lärarpraktik från förskola till universitet. Nationella och internationella samarbeten förstärker miljön.

Förutom naturvetenskapernas didaktik omfattar forsknings- och undervisingsverksamheten inom dessa tvärvetenskapliga institutioner områden som akvatisk ekologi, cell- och organismbiologi, evolutionsbiologi, mikrobiologi, miljövetenskap och miljöteknik, djurskydd, biokemi och virologi. Det finns utbildningsprogram på kandidatnivå i biologi, miljövetenskap, hälsovetenskap, kemi, biomedicinsk vetenskap samt fristående kurser i en rad ämnen. Institutionerna ansvarar för biologi och kemi i en rad kurser inom förskole-, grundskole- och ämneslärarprogrammen, inklusive KPU.

Ämnesområde för befattningen: Naturvetenskapernas didaktik, inriktning kemididaktik

Placeringsort tillsvidare: Kalmar


Anställningens omfattning: Tillsvidareanställning, 100 %.

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.

Arbetsbeskrivning


Naturvetenskapernas didaktik är ett växande forskningsområde som syftar till att generera kunskaper om undervisning, kunskapsbildning och lärande. Vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap bedrivs forskning och undervisning inom naturvetenskapernas didaktik vid instutionerna för biologi och miljö (med fokus på biologididaktik) och kemi och biomedicin (med fokus på kemididaktik). För att stärka undervisnings- och forskningsmiljön söker vi nu en lektor i kemididaktik. Som lektor i naturvetenskapernas didaktik kommer du att bedriva egen forskning inom ämnet, samverka med kollegor i olika konstellationer vid institution, fakultet och universitetet, bidra till seminarieserier, samt ta en aktiv del i undervisningen i naturvetenskapernas didaktik på grund- och avancerad nivå, främst riktat mot blivande lärare. Störst undervisningsvolym finns för de lägre åldrarna, från förskola till mellanstadiet. I arbetsuppgifterna ingår också att handleda examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Som en del av ett större lärarlag förväntas du ta aktiv del i utveckling och förnyelse av undervisningen både till innehåll och form. Sedvanlig administration ingår också som del av tjänsten.

Du skall kunna undervisa på svenska och engelska.

Till anställningen hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighet


Behörig att anställas som lektor är den som dels har avlagt doktorsexamen i naturvetenskapernas didaktik med inriktning kemididaktik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, och dels har visat pedagogisk skicklighet, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (HF 4 kap 4 §)

För behörighet till denna anställning krävs dessutom
 • dokumenterade ämneskunskaper i naturvetenskapernas didaktik,
 • god publicering i sakkunniggranskade tidskrifter av relevans för arbetsuppgifternas innehåll,
 • visad förmåga till god pedagogisk skicklighet inom undervisning och handledning på högskola,
 • goda skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter i svenska och engelska,
 • visad god förmåga att arbeta både individuellt och samarbeta i lärarlag.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen

Ytterligare bedömningsgrunder:

 • erhållit externa anslag sökta i eget namn i nationell eller internationell konkurrens,
 • visad förmåga till utveckling av kurser på universitet,
 • en forskningsinriktning som kompletterar pågående forskning vid fakulteten,
 • lärarlegitimation är meriterande.
 

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner:


Dekan Ian Nicholls, E-post: ian.nicholls@lnu.se

Prefekt Jonas Waldenström, E-post: jonas.waldenstrom@lnu.se

Prefekt Anna Asplund Persson, E-post: anna.asplund@lnu.se

HR-partner Marianne Palmér, E-post: marianne.palmer@lnu.se

Välkommen med din ansökan skriven på svenska eller engelska senast 231130.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat