arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i nya testamentets exegetik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 november

 • Sök jobbet senast

  8 januari

Om jobbet

Institutionen för idé- och samhällsstudier tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda.

Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak. Vi har också två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

Nu söker vi en universitetslektor i nya testamentets exegetik. Anställningen är på heltid och tillsvidare.

Arbetsuppgifter

Undervisning äger rum såväl på campus som på internetbaserade kurser. I anställningen ingår undervisning och examination inom: Nytestamentlig grekiska: grundkurs, grundkursmoment inom exegetik/bibelvetenskap, magisterkursen Genus, sexualitet och Bibeln samt andra magisterkurser i nya testamentets exegetik såväl med språklig som icke-språklig inriktning, samt handledning av examensarbeten på kandidat- och magisternivå inom exegetik/bibelvetenskap. 

Undervisning på engelska kan ingå i anställningen. Undervisning på andra områden inom teologi och religionsvetenskap kan även ingå. 

I anställningen ingår under de två första åren 40% kompetensutveckling och 60% undervisning/administration. Efter de två inledande åren ingår i anställningen 80% undervisning/administration och 20% kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används i normalfallet till forskning och arbete med ansökningar om externa forskningsmedel, och universitetslektorer förväntas bidra till utvecklingen av ämnet genom att aktivt söka extern finansiering för forskning. 

Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet

Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i religionsvetenskap/teologi med inriktning mot nya testamentets exegetik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Förmåga att undervisa på svenska (eller annat skandinaviskt språk) inom två år från anställningens början är ett krav för anställningen. Förmåga att undervisa på engelska är också ett krav för anställningen.

För mer information se: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/universitetslektor-i-nya-testamentets-exegetik_673545/

Ansökan

Ansökan görs via vårt e-rekryteringssystem Varbi och ska vara inkommen senast 8 januari 2024.

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf

Notera att digitala kopior av publikationer ska bifogas till ansökan. För denna anställning ska ingen projektplan lämnas in.

Övrig information

Anställningen är tillsvidare på heltid. Tillträde är 250101 eller enligt överenskommelse. 

Arbetsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämneskoordinator Thomas Girmalm 090-786 78 21, mailto:thomas.girmalm@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-786 99 90, mailto:jonas.nilsson@umu.se).

För mer information om institutionen, se: https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/.

Välkommen med din ansökan!

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2025-01-01 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning