arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i offentlig rätt

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 november

 • Sök jobbet senast

  31 december

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Linnéuniversitetet har fått en unik möjlighet att skapa Sveriges modernaste och mest spännande rättsvetenskapliga miljö, där vi tar avstamp i och utvecklar den rättsvetenskapliga diskursen från andra lärosäten.  Vi rekryterar nu forskare och lärare som vill vara med och bygga nytt, utveckla det etablerade och i samverkan bygga en komplett akademisk miljö som gör avtryck såväl inom som utom universitetsvärlden. Se vidare www.lnu.se/rv-miljo  

Institutionen för rättsvetenskap har sin organisatoriska tillhörighet vid fakulteten för samhällsvetenskap.

Ämnesområde för befattningen: Förvaltningsrätt


Placeringsort: Kalmar

Anställningens omfattning: 100 procent, tillsvidare. I normalfallet tillämpas provanställning.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

 

Arbetsbeskrivning


Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildningsplanering, undervisning och examination i renodlade rättsvetenskapliga utbildningar så som det kommande juristprogrammet. Viss undervisning kan förekomma inom professionsutbildningar med rättsvetenskapliga inslag.

Till dessa arbetsuppgifter hör att aktivt bedriva forskning och medverka till en uppbyggnad och utveckling av utbildnings- och forskningsmiljö inom rättsvetenskap.  I detta ingår att delta i och att utveckla såväl nationella som internationella nätverk.

Tjänsten är inriktad mot förvaltningsrätt i bred mening. Vår avsikt är att bygga ett juristprogram som öppnar upp för såväl tvärrättsliga som mångvetenskapliga frågeställningar och att söka rättsliga lösningar på mångfacetterades problem. På så sätt bidras till en hållbar och demokratisk utveckling av samhället och av dess institutioner.

De första två åren ingår 50 procent forskning i tjänsten, år tre 30 procent, därefter enligt då gällande arbetstidsavtal (för närvarande 20 procent). 

Vi förutsätter ett intresse av och kunskap om EU-rätten och mänskliga rättigheter i relevanta delar.

Resor mellan universitetets två campus förekommer eftersom undervisning både i Kalmar och Växjö kan ingå i tjänsten. 

Behörighet


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels är juris doktor eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom relevant ämnesområde.

Anställningen kräver att den sökande har dokumenterat god samarbetsförmåga såväl i relation till studentgrupp som kollegor inom arbetslag och i forskningsmiljöer. 

Förmåga att undervisa på svenska och engelska krävs.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vi ser gärna att den sökande undervisat på utbildningar för andra professioner än de juridiska och/eller har erfarenhet av praktiskt juridiskt arbete. 

Vid tillsättandet av lektorat ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 31 december!

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat