arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i pedagogik, inriktning specialpedagogik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 september

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, bedriver forskning, forskarutbildning grundutbildning och samverkansuppdrag inom pedagogik och specialpedagogik. Centrala intresseområden vid institutionen är utbildnings- och samhällsrelationer,

utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, inkludering, lärande, språk och bedömning samt betygsfrågor. En stor del av institutionens grundutbildning sker inom olika lärarprogram, men vi har även fristående program, kurser och uppdragsutbildningar inom ovanstående ämnen.

För ytterligare information om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik: http://www.ips.gu.se

Ämne 
Pedagogik med inriktning specialpedagogik

 

Ämnesbeskrivning 
Pedagogik som vetenskaplig disciplin behandlar olika aspekter av fostran, utbildning, undervisning, lärande, kunskapsbildning och -utveckling i och utanför utbildningsinstitutionerna. Inriktningen mot specialpedagogik vid institutionen utmärks av ett tydligt samhällsperspektiv och handlar om relationer mellan pedagogiska praktiker och det omgivande samhället, liksom dessa praktikers villkor och konsekvenser för individer, grupper och samhället, särskilt med avseende på specialpedagogiska- och speciallärarperspektiv.

  

Arbetsuppgifter 
Vi söker dig med intresse av att aktivt medverka till uppbyggnad av en kreativ miljö där utbildning, samverkan och forskning samverkar och stödjer varandra. Anställningen innebär undervisning, bedömningsarbete, handledning, examination och kursledarskap i kurser på grund- och avancerad nivå, samt forskning och externa uppdrag med specialpedagogiska perspektiv. Vi söker särskilt lektorer med hög kompetens inom ett eller flera av Speciallärarprogrammets- och Specialpedagogikprogrammets tre ämnesspecialiseringar: språk-, skriv-, och läsutveckling; matematikutveckling; samt intellektuell funktionsnedsättning.

Anställningen kan även innebära undervisning på grundnivå i de specialpedagogiskt inriktade kurserna inom förskollärar-, grundlärar-, och ämneslärarprogrammen samt forskarutbildningen. I arbetsuppgifterna ingår dessutom samverkan, forskning, publicering, aktivt deltagande i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter samt att individuellt eller tillsammans med andra aktivt söka externa forskningsmedel.

 

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor i pedagogik är den som har:
 • avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskapliga kompetens inom ett näraliggande ämne
 • visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. 
För behörighet krävs också att sökande vid anställningen kan undervisa på svenska då undervisningen bedrivs på detta språk. 

Anställning 
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan förekomma
Omfattning: Heltid
Placering: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Diarienummer: PAR 2023/1034

 

Tillsättningsförfarande 
Inkomna ansökningar bedöms först av en eller flera externa sakkunniga som föreslår en tätgrupp av sökande. Sakkunnig bedömer i första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, och även ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan med det  omgivande samhället.

I rekryteringsprocessen kan det därefter bli aktuellt med provföreläsning/övning/föredrag, intervjuer och referenstagning. I intervjun ges den sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuella, kommande roll vid institutionen.

Helhetsbedömningen kommer också beakta bedömningsgrunden personlig lämplighet, tillsammans med de bedömningsgrunder som beaktas i sakkunniggranskning.

För vidare information se https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Ansökan 
För fullständig annons och ansökan; https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6⟨=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=31587 

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10- 15 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat