arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i pedagogik med inriktning idrottspedagogik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 oktober

 • Sök jobbet senast

  11 januari

Om jobbet

Pedagogiska institutionen söker nu en universitetslektor i pedagogik med inriktning idrottspedagogik.

Anställningen är på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning på institutionens grundutbildning och olika former av externa uppdrag kopplade till det idrottspedagogiska området. Inom ramen för anställningen förväntas läraren ansvara för ett specifikt pedagogiskt ämnesperspektiv på utbildningsuppdragen mot lärarutbildningen. I arbetsuppgifterna ingår också kursutveckling, handledning och examination på både grundnivå och avancerad nivå. I anställningen förväntas en hög grad av samverkan med organisationer och myndigheter inom idrottens område samt ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter.

Då undervisningen på lärarutbildningen i huvudsak genomförs på svenska förväntas läraren ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska. Anställningen är placerad i Umeå.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § Högskoleförordningen (HF) och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i pedagogik.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en avvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska den pedagogiska skickligheten tillmätas större vikt.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska särskild vikt fästas vid visad skicklighet i undervisning inom pedagogik med inriktning mot det idrottspedagogiska området och lärarutbildningen på såväl grundnivå som på avancerad nivå. Särskild vikt ska även fästas vid erfarenhet av praktisk undervisning inom idrottens område i rollen som idrottslärare. Vikt ska fästas vid erfarenheter från högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Viss vikt fästs vid erfarenhet av att genomföra VFU-besök.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska vikt fästas vid aktuella forskningsmeriter och förmåga att bidra till forskningsutveckling inom området.

Vid bedömning av administrativ skicklighet ska vikt fästas vid förmågan att planera och bedriva undervisning där parallella moment kan förekomma samtidigt och erfarenheter av modul- eller kursansvar.

En allmän bedömningsgrund vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning--for-larare-vid-umea-universitet2.pdf

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/lararanstallningar/anvisningar-for-ansokan-och-sakkunnigbedomning/anvisning-vid-ansokan-om-och-sakkunnig-bedomning-av-anstallning-som-universitetslektor.pdf

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Välkommen med din ansökan!

Om oss

Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten med drygt 100 anställda. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program. Prioriterade områden för forskning och utbildning vid institutionen är Ledarskap, organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Genus och pedagogiska processer i samhället, Idrottspedagogik samt Specialpedagogik. Mer om pedagogiska institutionen hittar du https://www.umu.se/pedagogiska-institutionen/.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning