arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i pedagogik med inriktning Specialpedagogik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 oktober

 • Sök jobbet senast

  1 december

Om jobbet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/

 

Pedagogiska institutionen söker en universitetslektor i Pedagogik med inriktning Specialpedagogik.

Anställningen är ett vikariat på heltid 12 månader med start 2024-02-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning på institutionens grundutbildning och olika former av externa uppdrag kopplade till det specialpedagogiska området. Inom ramen för anställningen förväntas läraren ansvara för ett specifikt pedagogiskt ämnesperspektiv på utbildningsuppdragen mot lärarutbildningen. I arbetsuppgifterna ingår också kursutveckling, handledning och examination. I anställningen förväntas en hög grad av samverkan med organisationer och myndigheter inom det specialpedagogiska området, samt ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter.

Då undervisningen på lärarutbildningen i huvudsak genomförs på svenska förväntas läraren ha god förmåga att utrycka sig i tal och skrift på svenska. Anställningen är placerad i Umeå.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § Högskoleförordningen (HF) och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i pedagogik.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en avvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska den pedagogiska skickligheten tillmätas större vikt.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska särskild vikt fästas vid visad skicklighet i undervisning inom pedagogik med inriktning mot det specialpedagogiska området och lärarutbildningen på såväl grundnivå som på avancerad nivå. Vikt ska fästas vid erfarenheter från högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Viss vikt fästs vid erfarenhet av att genomföra VFU-besök.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska vikt fästas vid aktuella forskningsmeriter och förmåga att bidra till forskningsutveckling inom området.

Vid bedömning av administrativ skicklighet ska vikt fästas vid förmågan att planera och bedriva undervisning där parallella moment kan förekomma samtidigt och erfarenheter av modul- och kursansvar.

En allmän bedömningsgrund vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning--for-larare-vid-umea-universitet2.pdf.

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/lararanstallningar/anvisningar-for-ansokan-och-sakkunnigbedomning/anvisning-vid-ansokan-om-och-sakkunnig-bedomning-av-anstallning-som-universitetslektor.pdf.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Välkommen med din ansökan!

Om oss

Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten med drygt 100 anställda. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program. Prioriterade områden för forskning och utbildning vid institutionen är Ledarskap, organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Genus och pedagogiska processer i samhället, Idrottspedagogik samt Specialpedagogik. Mer om pedagogiska institutionen hittar du https://www.umu.se/pedagogiska-institutionen/.

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-02-01 eller enligt ök. Visstidsanställning till