arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i processrätt (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  26 december

Om jobbet

vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2023-12-26.

Juridiska institutionen är en av de större institutionerna vid Stockholms universitet. Institutionen har omkring 200 anställda och 5 500 studenter. Drygt 100 lärare är på heltid engagerade för att undervisa och bedriva den forskning som utbildningen vilar på. Ett fyrtiotal professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar finns vid institutionen, som utgör en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Ämne/ämnesbeskrivning
Processrätt.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och examination huvudsakligen inom processrätt, men även undervisning i straffrätt ingår. Undervisning även i andra ämnen kan ingå efter beslut av prefekten. Härtill kommer handledning och examination av examensarbeten. I anställningen ingår undervisning med 70 % av årsarbetstiden. Resterande arbetstid ägnas åt forskning och utveckling inom i första hand processrätt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i juridik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Som allmänt behörighetskrav gäller att den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder är i första hand graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Som merit räknas även administrativ skicklighet och erfarenhet samt annan skicklighet och erfarenhet som har betydelse för anställningen och de arbetsuppgifter som ingår i den. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete är också en merit.

Tillräcklig datavana för att kunna hantera de olika system som används i undervisningen ger försteg. Eftersom undervisning kan komma att genomföras på engelska är det en fördel om den sökande behärskar engelska på en mycket god nivå.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser en visstidsanställning (vikariat) på tolv månader och avser heltid. Tillträde den 1 januari 2024 eller efter överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesföreståndaren i processrätt, professor Anna Kaldal, anna.kaldal@juridicum.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till administrativ chef Vladimir Vešović, vladimir.vesovic@juridicum.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat