arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i produktionsteknik inriktning svetsteknologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 september

 • Sök jobbet senast

  5 oktober

Om jobbet

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Högskolan Väst söker universitetslektor i Svetsteknologi
Forskningsmiljön Produktionsteknik Väst arbetar med utveckling av produktionsprocesser inom tillverkningsindustrin.

Forskningsmiljöns fokusområden är termisk sprutning, svetsning, additiv tillverkning, skärande bearbetning och flexibel industriell automation. Forskningen är till största del externfinansierad och består av ett antal projekt, finansierade av bland annat KK-stiftelsen och Vinnova. Omkring 90 forskare vid Högskolan Väst är verksamma inom forskningsmiljön Produktionsteknik Väst. Utmärkande för Produktionsteknik Väst är forskarnas nära samarbete med industrin. Gruppen finns på Produktionstekniskt Centrum, PTC, som drivs gemensamt av Innovatum Teknikpark, GKN Aerospace och Högskolan Väst. I Produktionstekniskt Centrums lokaler finns ett mycket välutrustat verkstadstekniskt laboratorium som forskarna och deras samarbetspartners använder. Produktionsteknik Väst har ett livligt internationellt samarbete och många utländska medarbetare.
Avdelningen för Svetsteknologi vid Högskolan Väst är den största forskningsgruppen inom svetsteknologi i Sverige med en grupp på ungefär 30 medarbetare som bedriver forskning och utbildning primärt inom processer kopplat till svetsning, additiv tillverkning, processfysik och metallurgi.

Arbetsuppgifter:

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning och forskning inom svetsprocesser och andra besläktade processer, så som additiv tillverkning, svetsmetallurgi och materialteknik. I uppgifterna kan undervisning och handledning på alla på högskolans nivåer, inklusive på doktorandnivå, förekomma. Undervisningen sker både på svenska och engelska. Huvudfokuset inom forskningen är svetsning och additiv tillverkning. Ansvar för utbildningsprogram, ämnesansvar, deltagande i olika styrelser och nämnder, samt andra administrativa uppdrag kan också ingå i anställningen. Därutöver ingår deltagande i utvecklingen av högskolans verksamhet, kontakter med det omgivande samhället och administrativa uppgifter.

Behörighetskrav för anställning som universitetslektor:
- Visad pedagogisk skicklighet (4 kap. 4 § HF). Sökande som saknar 
pedagogiska meriter från en akademisk miljö ska ha kompetens likvärdig med 
högskolans behörighetskrav, dock kan den ha uppnåtts på annat sätt än inom 
den akademiska miljön.

- Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst tio veckor eller 
motsvarande kompetens. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan 
anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför 
utbildningen under anställningens två första år.

- Avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller 
någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till 
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i 
anställningen (4 kap. 4 § HF). 

För denna anställning krävs dessutom:

- God samarbetsförmåga
- Förmåga att undervisa på svenska och engelska (språk)
- Docentmeriterad
- Dokumenterad erfarenhet in svets och svetsbaserad additiv tillverkning
- Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt ha sökt och erhållit externa forskningsmedel som huvudsökande
- Dokumenterad erfarenhet som projektledare för forskningsprojekt

Meriterande för anställningen är:

- Dokumenterad erfarenhet inom lasersvetsning
- Internationellt nätverk
- Erfarenhet av doktorandhandledning

Bedömningsgrunder:

Vid Högskolan Väst finns följande generella bedömningsgrunder:

- Pedagogisk skicklighet 
- Vetenskaplig skicklighet
- Samverkansskicklighet
- Administrativ skicklighet
- Ledningsskicklighet
- Annan yrkesskicklighet

INGEN VIKTNING: För den här tillsättningen ska samtliga bedömningsgrunder tillämpas utan inbördes ordning.

Vid anställning av universitetslektor ska den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Övrigt:

Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2023/196 och skickas i ett exemplar. För information kring utformning av ansökan, se Anvisning för utformning av ansökan som du hittar här https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2023-10-05

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Lön

månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning