arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i radiografi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 maj

 • Sök jobbet senast

  19 juni

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter

Inom ämnet Radiografi driver Enheten för radiologiska vetenskaper, RAD, flera fristående kurser på avancerad nivå. Parallellt med flera av dessa kurser ges motsvarande forskarutbildningskurser.

Den fristående kursen på avancerad nivå inom Datortomografi (DT) samt den motsvarande forskarutbildningskursen ges vartannat år och kommer närmast att ges i slutet av 2024.
Som universitetslektor i Radiografi kommer du att delta i undervisning inklusive examination på nämnda kurs, i första hand för handledning samt bedömning av fördjupningsarbete och tentamen. Undervisningen sker på svenska.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer


Vi söker dig som har doktorsexamen i radiografi, samt har visat pedagogisk skicklighet, samt specifik yrkesskicklighet som röntgensjuksköterska, inklusive inom datortomografi.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt att fästas vid den pedagogiska skickligheten, i andra hand den yrkesmässiga skickligheten.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:

Krav för anställningen är mycket god förtrogenhet med problembaserad och studentcentrerad pedagogisk metodik.
 • Särskilt meriterande är egen erfarenhet av handledning och bedömning inom radiografikurser som ges på RAD innefattande distansundervisning baserad på basgruppsarbete, fördjupningsarbete och scenariebaserad hemtentamen.
Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är yrkesskicklighet inom radiografi
 • Krav för anställningen är aktuell och långvarig erfarenhet av självständigt arbete som röntgensjuksköterska inom datortomografi i klinisk verksamhet.
 • Då undervisningen sker på svenska är mycket goda kunskaper i svenska språket ett krav.

Din arbetsplats


Enheten för radiologiska vetenskaper (RAD) inom avdelningen för diagnostiska specialiteter (DISP) på Linköpings universitet har undervisnings- och forskningsverksamhet inom ämnena Radiologi, Radiografi och Radiofysik/-kemi. Verksamheten på RAD är i flera delar inom forskning och undervisning integrerad med Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, på Universitetssjukhuset i Linköping.
Läs mer om vår verksamhet här:
https://liu.se/organisation/liu/hmv/disp/enheten-for-radiologiska-vetenskaper
https://liu.se/forskning/centrum-for-medicinsk-bildvetenskap-och-visualisering-cmiv

Om anställningen


Intermittent anställning under perioden oktober 2024 till och med januari 2025. Upp till 40 h, beroende av antal studenter och arbetsfördelning mellan övriga lärare.

Tillträde enligt överenskommelse


För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Lön och förmåner


Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner


Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan


Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 19 juni 2024.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat