arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i rättsvetenskap, inriktning civilrätt

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  18 augusti

Om jobbet

Om arbetsplatsen 

Högskolan i Gävle är Sveriges populäraste högskola. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 370 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 17 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan har fyra strategiska forskningsområden som fokuserar på samhällsutmaningar: Hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Sedan 2023 är Högskolan en del i Europauniversitet EU GREEN som arbetar för att stärka kvaliteten inom den högre utbildningen i EU samt ökat utbyte för både studenter och anställda.

Högskolans vision är Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.

Vi erbjuder bland annat:


- God arbetsmiljö: medarbetarundersökningen visar hög trivsel och arbetsglädje

- Generöst friskvårdsbidrag, i topp bland Sveriges lärosäten

- Flexibelt arbetssätt 

På Avdelningen för ekonomi arbetar ca 65 medarbetare inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och juridik.

Utbildningen bedrivs huvudsakligen kopplat till Ekonomprogrammet 180 hp (campus och distans), Fastighetsmäklarprogrammet (180 hp), Rättsvetenskapligt kandidatprogram (180 hp) samt två magisterprogram i företagsekonomi (båda om 60 hp), med inriktning redovisning respektive hållbar internationell företagande. Forskningen koncentreras kring ett antal forskningsinriktningar med koppling till Högskolans strategiska forskningsområden. Avdelningens lokaler inryms i hus Embla på campusområdet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består till största delen av undervisning, kursansvar, handledning och examination, främst inom fastighetsrätt, men även inom övriga juridiska områden som arbetsrätt och socialrätt. Undervisningen sker på grundnivå och avancerad nivå och är förlagd dels på campus, dels på distans. Undervisningen bedrivs både självständigt och tillsammans med andra lärare. Deltagande i avdelningens och ämnets gemensamma arbete liksom samverkan med det omgivande samhället utgör en viktig del av anställningen.

Anställningen erbjuder goda möjligheter att medverka i utvecklingen av verksamheten, både vad gäller kursinnehåll och pedagogik liksom utvecklingen av ämnets forskning.

Med avseende på forskning förväntas en universitetslektor publicera i vetenskapliga tidskrifter. Forskningen förväntas bedrivas i team tillsammans med andra medarbetare vid avdelningen. Den kan också med fördel bedrivas i samarbete med andra forskare vid andra delar av Högskolan eller vid andra lärosäten nationellt och internationellt. I arbetsuppgifterna för en universitetslektor ingår också att söka externa medel för forskning.

En universitetslektor förväntas också ta ansvar för ämnesutvecklingen och bidra till det kollegiala arbetet med kursutveckling och utveckling av utbildningsprogram. En universitetslektor har ett särskilt ansvar för forskningsanknytning av kurser och utbildningsprogram. Detta ansvar gäller såväl kurser på grundnivå som på avancerad nivå och universitetslektorn förväntas undervisa på flera utbildningsnivåer och bidra till att studenterna möter aktiva forskare redan tidigt i utbildningen. I uppdraget ingår också att delta på ämnesgruppsmöten och aktivt bidra till verksamhetsutveckling.
Inom ramen för utbildning och forskning kan också samverkan med externa parter förekomma i arbetsuppgifterna.

Merparten av arbetstiden är campusförlagd vid Högskolan i Gävle. Tjänsteställe är Gävle.

Kvalifikationer

För att vara behörig att anställas som universitetslektor ska den sökande dels ha visat pedagogisk skicklighet, dels ha avlagt doktorsexamen inom rättsvetenskap eller annan examen som arbetsgivaren finner likvärdig.

För att kunna bli anställd som universitetslektor ska den sökande ha:
- Erfarenhet av pedagogisk verksamhet inklusive planering, utförande (undervisning och examination), utvärdering och utveckling av utbildning.
- Fullgjort högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

I första hand bedöms graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten.
I övrigt se (HF 4 kap. 4 a §) samt Anställningsordning vid Högskolan i Gävle.

Då undervisningen förväntas ske dels på svenska, dels på engelska, är goda kunskaper i det svenska respektive det engelska språket en förutsättning för anställningen.

Vidare är följande meriterande:

- ämnesmässig kompetens inom fastighetsrätt
- ämnesmässig bredd inom rättsvetenskap, till exempel arbetsrätt och/eller socialrätt
- erfarenhet av att driva och leda forskningsarbete

Dessutom ska den sökande ha god samarbetsförmåga och administrativ skicklighet med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter.

Det kan bli aktuellt med provanställning. 

Ansökan 
Ansökan ska innehålla följande: https://www.hig.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/ansokan-om-tjanst-som-lektor-eller-professor

Kontakt 
Nina Daskalova, Biträdande avdelningschef, 070-763 47 39, nina.daskalova@hig.se

Eleonor Kristoffersson, ämnesföreträdare, 026-64 50 20, eleonor.kristoffersson@hig.se

Övrigt 

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/Deltid. Heltid eller enligt överenskomelse. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning