arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i rättsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 november

 • Sök jobbet senast

  31 december

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Linnéuniversitetet har fått en unik möjlighet att skapa Sveriges modernaste och mest spännande rättsvetenskapliga miljö, där vi tar avstamp i och utvecklar den rättsvetenskapliga diskursen från andra lärosäten.  Vi rekryterar nu forskare och lärare som vill vara med och bygga nytt, utveckla det etablerade och i samverkan bygga en komplett akademisk miljö som gör avtryck såväl inom som utom universitetsvärlden. Se vidare www.lnu.se/rv-miljo  

Institutionen för rättsvetenskap har sin organisatoriska tillhörighet vid fakulteten för samhällsvetenskap.

Ämnesområde för befattningen: Allmän rättslära


Placeringsort: Kalmar

Anställningens omfattning: 100 procent, tillsvidare. I normalfallet tillämpas provanställning.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning


Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildningsplanering, undervisning och examination i renodlade rättsvetenskapliga utbildningar så som det kommande juristprogrammet. Undervisning inom andra professionsutbildningar med rättsvetenskapliga inslag kan förekomma.

Till dessa arbetsuppgifter hör att aktivt bedriva forskning och medverka till en uppbyggnad och utveckling av utbildnings- och forskningsmiljö inom rättsvetenskap.  I detta ingår att delta i och att utveckla såväl nationella som internationella nätverk.

För tjänsten behövs ett brett juridiskt intresse och att hellre se utmaningar än svårigheter i ett tvärrättsligt angreppssätt avseende de förändringar som samhället och rätten står i och inför. För den aktuella tjänsten kan det till exempel innebära ett fokus på juridisk och rättsvetenskapliga metoder, utöver den traditionella rättsdogmatiken.

De första två åren ingår 50 procent forskning i tjänsten, år tre 30 procent, därefter enligt då gällande arbetstidsavtal (för närvarande 20 procent).  

Resor mellan universitetets två campus förekommer eftersom undervisning både i Kalmar och Växjö kan ingå i tjänsten.  

Behörighet


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels är juris doktor eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom relevant ämnesområde.

Anställningen kräver att den sökande har dokumenterat god samarbetsförmåga såväl i relation till studentgrupp som kollegor inom arbetslag och i forskningsmiljöer. 

Förmåga att undervisa på svenska och engelska krävs.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Erfarenhet av undervisning och kursplanering är ett krav för tjänsten.

Meriterande är även erfarenhet av undervisning och forskning på annat än juridiska institutioner, inom eller utom Sverige. Meriterande är också dokumenterat intresse för till exempel mänskliga rättigheter och internationell rättsvetenskaplig diskurs.

Den rättsvetenskapliga miljön befinner sig i ett uppbyggnadsskede och deltagande i såväl forskar- som pedagogiska nätverk välkomnas.

Vid tillsättandet av lektorat ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 31 december!

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat