arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i religionshistoria (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 september

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Sista ansökningsdag: 2023-10-15.

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG) är en institution inom Humanistiska fakulteten med ca 70 medarbetare. På institutionen bedrivs forskning och utbildning i etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.

Ämne/ämnesbeskrivning
Ämnet religionshistoria etablerades 1913 i Stockholm som ett konfessionsneutralt humanistiskt ämne. Vid Stockholms universitet omfattar det humanistiska ämnet religionshistoria idag det historiska, jämförande och etnografiska studiet av religiösa traditioner och företeelser som uteslutande betraktas som ett mänskligt och historiskt fenomen, som formar och formas av sin tids kultur och samhälle.

Arbetsuppgifter

I anställningen som lektor i religionshistoria ingår uppsatshandledning och undervisning i ett flertal kurser med inriktning mot samtida religion särskilt med inriktning mot nyandlighet, miljöfrågor, fornnordisk religion, samt religionshistorisk teori och metod.
Utbildning som är aktuell för anställningen:

Grundnivå

Religionsvetenskap I/Religionshistoria I: https://sisu.it.su.se/pdf_creator/27657/46825.
Religionsvetenskap II/Religionshistoria II: https://sisu.it.su.se/pdf_creator/27590/71271.
Religionsvetenskap III: https://sisu.it.su.se/pdf_creator/27661/46840.

Avancerad nivå

Religionsvetenskap IV, magisterkurs inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan: https://sisu.it.su.se/pdf_creator/28634/46822.
Masterprogram i Religionshistoria: https://sisu.it.su.se/pdf_creator/46443/71136.
Avancerad kurs i fornnordisk religion: riter och ritstudier (7,5hp): https://sisu.it.su.se/pdf_creator/46661/71564.

Sommarkurser och fristående kurser

Religionshistoriska perspektiv på natur, miljö och klimatkris (7,5 hp): https://sisu.it.su.se/pdf_creator/48890/75554.
Under planering: Klimatkris, natur och miljö i religionshistorisk belysning (RHA313).
Fornnordisk religion (7,5 hp): https://sisu.it.su.se/pdf_creator/17260/71558.
Religiös fromhet och asketism (7,5 hp): www.su.se/sok-i-planarkiv/planarkiv?code=RHG512.
Europas förkristna religioner (7,5 hp): https://sisu.it.su.se/pdf_creator/29388/55598.
Nya religioner och nyandlighet (7,5 hp) https://sisu.it.su.se/pdf_creator/29390/55604.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i religionshistoria med inriktning mot samtida religion särskilt med inriktning mot nyandlighet, miljöfrågor, samt religionshistorisk teori och metod, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ett religionsvetenskapligt ämne med inriktning mot samtida religion särskilt med inriktning mot nyandlighet, miljöfrågor, fornnordisk religion, samt religionshistorisk teori och metod är ett krav.

Det är ett krav att uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ämnet religionshistoria med inriktning samtida religion särskilt med inriktning mot nyandlighet, miljöfrågor, fornnordisk religion, samt religionshistorisk teori och metod. Erfarenhet av handledning av uppsatser i religionshistoria utgör ett krav.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som att arbeta självständigt, liksom den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Undervisning sker på svenska, varför den som anställs ska behärska svenska, norska eller danska vid anställningstillfället.

Uppdraget kräver närvaro vid institutionen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen skall särskild vikt fästas vid erfarenhet och kompetens inom undervisning i ämnet religionshistoria med inriktning mot samtida nyandlighet, miljöfrågor samt, samt erfarenhet och kompetens av undervisning inom fornnordisk religion samt religionshistorisk teori och metod på grundnivå och avancerad nivå.

Följande bedömningsgrunder beaktas också i bedömningen:
 • Dokumenterad erfarenhet och kompetens av studieadministration på högskolenivå
 • Omvittnat god förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor
 • Omvittnat god förmåga att arbeta självständigt
 • Dokumenterad god förmåga till samverkan med det omgivande samhället, nationellt och internationellt
 • Meriterande är också erfarenhet av undervisning i flera religionsvetenskapliga fält.
Skickligheten skall vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i såväl den administrativa och pedagogiska som den vetenskapliga verksamheten.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser 75 % och är tidsbegränsad till 12 månader. Tillsättning 24-02-01 eller efter överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Lisa Käll, tfn 08-674 79 25, prefekterg@erg.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Andreas Eklund, andreas.eklund@erg.su.se, eller studierektor i religionshistoria Andreas Nordberg, andreas.nordberg@rel.su.se .

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Enligt Villkorsavtal-SU

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Dagtid Deltid 75%