arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Religionsvetenskap, inriktning mot kristendomshistoria

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  1 september

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Vid LiU ges religionsvetenskap som fristående kurs på grund- och avancerad nivå samt i lärarutbildningar för grundskola och gymnasiet. Ämnet finns inom Avdelningen för historia, konstvetenskap och religionsvetenskap vid Institutionen för kultur och samhälle. Vi täcker in flera underdiscipliner, såsom religionshistoria, exegetik, kristendomens historia och religionsdidaktik.

I arbetsuppgifterna ingår utbildning, forskning och administrativt arbete.

Som universitetslektor i religionsvetenskap med inriktning mot kristendomens historia ska du medverka i och ansvara för undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå, både gällande campuskurser och digitala distanskurser, inom ett brett kristendomshistoriskt fält. Här ingår att utveckla, driva och samordna kurser inom detta fält samt att handleda studenters självständiga arbeten såsom uppsatser och examensarbeten också inom andra religionsvetenskapliga ämnesinriktningar samt examensarbeten inom lärarutbildningen eller vid behov inom andra ämnesfält. Du deltar aktivt i avdelningens forskningsmiljö Historiska studier (religionsvetenskap, historia och konstvetenskap). I arbetsuppgifterna kan också handledning av forskarstuderande komma att ingå.

Du har ett huvudansvar för undervisning inom det kristendomshistoriska fältet. Det kan också komma att ingå ansvar för kurser inom angränsande fält, såsom specialkurser inom dogmatik och religion och politik. Ansvaret gäller även de kurser inom det kristendomshistoriska fältet som ingår i lärarutbildningarna. Skicklighet från samarbete med undervisnings- och forskningskollegor förutsättes och ska dokumenteras.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker främst på svenska, men vissa kurser genomförs på engelska.

I arbetsuppgifterna kan ingå uppdrag som studierektor eller andra liknande administrativa ledningsuppdrag. Dokumenterad erfarenhet av denna typ av uppdrag är meriterande.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel. Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete, främst genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Gällande vetenskaplig skicklighet bedöms följande:

 • skicklighet inom det historiskt-teologiska eller det kristendomshistoriska fältet är ett krav för anställningen,
 • vetenskaplig produktion efter avlagd doktorsexamen är meriterande för anställningen och
 • dokumenterad skicklighet i vetenskapligt samarbete med kollegor är meriterande.

Gällande pedagogisk skicklighet bedöms följande:

 • dokumenterad pedagogisk skicklighet inom det religionsvetenskapliga fältet med inriktning mot kristendomens historia är ett krav för anställningen,
 • dokumenterat god kvalitet i kurser är särskilt meriterande,
 • skicklighet i kursdesign och kursutveckling är särskilt meriterande och
 • att ha undervisat ämnesmässigt brett inom ramen för anställningens område är meriterande.

Övriga skickligheter som kommer att bedömas är:

 • god förmåga att samarbeta inom ett arbetslag och konstruktivt bidra till ett utvecklande samarbetsklimat och god arbetsmiljö
 • god förmåga att bidra till att utveckla verksamheten, ta initiativ och uppnå resultat
 • dokumenterad skicklighet i administrativt arbete inom högskolesektorn är meriterande.
Då undervisning och forskning sker på svenska och engelska, ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på både svenska och engelska.

Om anställningen

Tillsvidareanställning, 50% av heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 1 september 2024.

Ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping och ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat