arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Samhälls- och kulturanalys, vikariat

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juli

 • Sök jobbet senast

  1 augusti

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
I anställningen ingår att bedriva undervisning och forskning, även administrativa uppdrag kan ingå. Forskningen sker inom ramen för projektet “The Social Life of XG: Digital infrastructures and the reconfiguration of sovereignty and imagined communities”. Syftet med projektet är att teoretiskt och empiriskt undersöka hur teknologiska innovationer omvandlar kulturella gemenskaper och medborgarskap, och hur konflikter uppstår när ny digital infrastruktur möter befintlig infrastruktur. Vilka nya samhällsformande krafter, aktörer och gemenskaper skapas, praktiseras och föreställs i vision och fantasi i nya sociala och tekniska sammanhang? 

Forskningen kommer att bedrivas på plats vid REMESO. Arbetsuppgifterna inbegriper författandet av dokumentanalys, begreppsutveckling, projektsamordning, samt publicering, och bedrivs i samarbete med ett forskarlag vid REMESO samt kolleger vid lärosäten i Storbritannien, Tyskland och Österrike. I arbetsuppgifterna ingår också att jämte projektledaren och övriga inblandade forskare samordna den svenska delstudien, samt att arrangera forskningsmöten, föreläsningar och samverkansevenemang.

Den aktuella anställningen innebär även undervisning inom kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys, i mån av behov även inom det internationella masterprogrammet Ethnic and Migration Studies. Dessutom kan undervisningsuppdrag på grund- och avancerad nivå̊ inom IKOS och andra institutioner vid Linköpings universitet ingå. Undervisning inom anställningen omfattar samhälls- och kulturteori, metod och metodologi inom humaniora och samhällsvetenskap, samt i viss mån även etnicitets-, integrations-, och migrationsfrågor.

Undervisningen sker under höstterminen 2024 huvudsakligen inom kandidatprogrammet i Samhälls- och kulturanalys, i delkursen Vardagsliv och institution.

Dina kvalifikationer

Krav för anställningen är dokumenterad skicklighet i kritisk kulturteori, politisk teori, digital humaniora samt text- och bildanalys. Krav för anställningen är även att sökande bedrivit forskning om digitaliseringens påverkan på demokratisk offentlighet och kultur- och mediepolitik. Särskilt meriterande är sökande som forskat om infrastruktur och föreställningar om politisk och estetisk autonomi. Särskilt meriterande är erfarenheter av forskningssamordning, forskningsförmedling och samverkan.

Krav för anställningar är vidare dokumenterad pedagogisk erfarenhet i ett kritiskt och tvärvetenskapligt arbetssätt inom humanistisk och samhällsvetenskaplig utbildning. Särskilt meriterande för anställningen är även dokumenterad pedagogisk skicklighet i att ha undervisat heterogena studentgrupper.

Goda kunskaper muntlig och skriftlig framställning på svenska och engelska är ett krav för anställningen.

Du är fysisk närvarande i arbetsmiljön, uppvisar god samarbetsförmåga och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Du är strukturerad och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Inom såväl utbildning som forskning är du självgående, tar initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat. I din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet skapar och underhåller du goda relationer med kolleger i såväl den egna miljön som utanför.

Din arbetsplats


Inom avdelningen och institutet REMESO (Research on Migration, Ethnicity and Society), vid Institutionen för Kultur och Samhälle, IKOS, bedrivs utbildning och forskning. Utbildningen bedrivs huvudsakligen i relation till samhälls- och kulturfrågor, samt till frågor kring globalisering, migration, etnicitet och arbetslivets omvandling. Utbildningsverksamheten domineras av kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys samt det internationella mastersprogrammet Ethnic and Migration Studies. Forskning och forskarutbildning bedrivs huvudsakligen inom migration, etnicitet och samhälle, med en mängd skilda inriktningar. Institutionen har sitt säte i Norrköping.

REMESO kombinerar breda samhälls- och kulturvetenskapliga utbildningar med spetsforskning inom fältet migration och etnicitet. Utöver grundutbildning finns en forskarutbildning i etnicitet och migration samt en internationell Graduate School for Studies on Migration, Ethnicity, and Society. REMESO är en internationell miljö där arbetsspråken är såväl svenska som engelska.

Om anställningen

Vikariat, 40%, 1 september 2024- 30 juni 2025.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 1 augusti.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat