arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Socialt arbete med inriktning mot välfärdsrätt

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 juni

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Dina arbetsuppgifter
Avdelningen för Socialt arbete bedriver forskning, utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt forskarutbildning inom socialt arbete och välfärdfärdsrätt. Avdelningens största uppdrag är Socionomprogrammet, 210 hp.

Som universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot välfärdsrätt undervisar du på grundnivå och avancerad nivå. Den undervisning du förväntas bedriva behandlar huvudsakligen de rättsområden som är centrala för socionomutbildningen och relationen mellan socialt arbete och juridik, särskilt avseende förståelsen av och utvecklandet av rättstillämpningsmetoder i förhållande till välfärdsrätten, vilken primärt handhas och tillämpas av andra professioner än jurister. Kurserna ges huvudsakligen på svenska, men vissa valbara kurser ges på engelska. Du handleder studenter framför allt på Socionomprogrammet och masterprogrammet i socialt arbete. Arbetet inkluderar kursdesign och kursansvar.

På avdelningen strävar vi efter att lektorer inte enbart undervisar utan också forskar inom relevanta ämnen för socialt arbete. Under de två första åren ingår forskning på del av tid i anställningen. Du förväntas att tillsammans med andra inom eller utanför avdelningen ansöka om extern finansiering av fortsatt forskning. Inom avdelningen bedrivs idag forskning kring bland annat migration, social barn- och ungdomsvård, kommunikation och interaktion, äldre och äldreomsorg, funktionsnedsättning, delaktighet och inklusion, samt inom välfärdsrättsliga frågor. Utifrån att forskning inom socialt arbete har stor betydelse för praktiken behöver du kunna bedriva forskning och publicering på både svenska och engelska.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.

Anställningen innebär att ha administrativa uppdrag; till exempel kursansvar. Vi ser även gärna att du deltar i och visar intresse för ledningsuppdrag.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Vi förväntar oss att du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Krav för anställningen är dokumenterad skicklighet från undervisning i högre utbildning.
 • Särskilt meriterande är dokumenterad skicklighet vad gäller undervisning i rättsområden av relevans för socialt arbete
 • Särskilt meriterande är även att ha haft kursansvar/arbetat med kursutveckling
 • Meriterande är dokumenterad skicklighet i att undervisa i socialt arbete.
Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Krav för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ett eller flera för anställningen relevanta rättsområden
 • Särskilt meriterande är dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom de rättsområden som är centrala för socionomutbildningen och relationen mellan socialt arbete och juridik
 • Meriterande är dokumenterad vetenskaplig skicklighet avseende förståelsen av och utvecklandet av rättstillämpningsmetoder i förhållande till välfärdsrätten, vilken primärt handhas och tillämpas av andra professioner än jurister.
Meriterande för anställningen är dokumenterad skicklighet i samverkan inom utbildning och forskning.

Då undervisning och forskning sker företrädesvis på svenska, men även på engelska, så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på både svenska och engelska.

Din arbetsplats


Läs mer om vår verksamhet här Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) - Linköpings universitet (liu.se) och här Avdelningen för socialt arbete (SOCARB) - Linköpings universitet (liu.se)

Om anställningen

Tillsvidareanställning, heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.

Ansökan

Välkommen att söka denna anställning senast den 15 september.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat