arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i socialt arbete

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 maj

 • Sök jobbet senast

  3 juni

Om jobbet

Institutionen för socialt arbete finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.

Vid institutionen arbetar ca 35 personer, varav merparten utgörs av professorer, lektorer och doktorander. Institutionen ansvarar för socionomprogrammet, masterprogram, forskarutbildning och forskning i socialt arbete. Institutionens socionomprogram ges även vid Campus Gotland t.o.m. ht 2025. Denna anställningen avser placering i Uppsala, men kan innebära tjänsteresor till Campus Gotland i Visby.

Socialt arbete är både en professionell praktik och den vetenskapliga disciplin som utgör socionomers kunskapsbas. Socionomprogrammet är en generalistutbildning som ger breda kunskaper inom socialt arbete samt vetenskaplig teori och metod. Studierna syftar till att utbilda socionomer med de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som behövs för att arbeta inom det sociala arbetets praktikfält. Begrepp som människa, välbefinnande, social välfärd, hjälp och stöd, samt livssammanhang är centrala i utbildningen och en helhetssyn på människan betonas.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Undervisningen är främst förlagd till grund- och avancerad nivå men undervisning på forskarnivå samt uppdragsutbildningar kan förekomma. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling samt handledning. Inriktning på anställningen avser socialt arbete, med särskilt fokus på kvantitativ metodik och socialt arbete. Undervisningen kommer även att omfatta andra moment inom institutionens utbildningsområden på grund- och avancerad nivå utifrån sökandes kompetens och institutionens behov. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet och institutionen för socialt arbete. Innehavaren av lektoratet förväntas aktivt bidra till institutionens utveckling både gällande utbildning och forskning samt samverkan med det sociala arbetets fält.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, har förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll, kvantitativ metodik och socialt arbete samt undervisning inom andra moment tillhörande institutionens utbildningsområden på grund- och avancerad nivå och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. 

Ansökningsförfarande

Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:
 •    Ansökningsbrev 
 •    Bilageförteckning
 •    Curriculum Vitae
 •    Redovisning av vetenskapliga meriter
 •    Publikationsförteckning
 •    Redovisning av pedagogiska meriter
 •    Redovisning av övriga meriter
 •    En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
 •    Vetenskapliga (max 10) och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
 •    Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)
Instruktioner för utformning av ansökan 
finns i Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning (avsnitt 7a). https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=644748">https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=644748

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2024/841.

För ytterligare information se Anställningsordning för Uppsala universitet https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570&kategoriId=248

och avsnitt 2d i Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning.https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=644748">https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=644748

Om anställningen: Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. Tjänsteresor till Campus Gotland i Visby kan förekomma inom ramen för anställningen.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.varbi.com/center/tool/position/709406/edit/tab:2/Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https:/uu.se/jobb/

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Cecilia Wåhlstedt, tel. 070-347 17 25, e-post cecilia.wahlstedt@psyk.uu.se, samt studierektor Daniel Nilsson Ranta, tel. 018-471 51 77, e-post daniel.nilsson.ranta@uu.se 

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Rasmus Lund, tel. 018-471 14 53, e-post samfak@samfak.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast 3 juni 2024, UFV-PA 2024/841.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-10-01 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning