arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i sociologi (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 november

 • Sök jobbet senast

  3 december

Om jobbet

vid Sociologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2023-12-03.

Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet, grundad 1954, bedriver undervisning på grund- och avancerad nivå i sociologi, samt på avancerad nivå i demografi. Institutionens master- och forskarutbildningar i både sociologi och demografi bedrivs på engelska och attraherar ett internationellt sökfält. I dagsläget har institutionen ca 85 anställda från ett 10-tal olika länder.

Institutionen erbjuder även en stark och livaktig forskningsmiljö och forskningen som bedrivs är av hög internationell standard. Institutionen är speciellt konkurrenskraftig inom områdena demografi, etniska relationer och migration, genus, familjesociologi, kultursociologi, politisk sociologi, socialpolitik, sociala nätverk och social stratifiering.

Ämne/ämnesbeskrivning
Allmän sociologi.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning i sociologi på grund- och avancerad nivå samt handledning av kandidatuppsatser, men även annan undervisning kan komma ifråga. Vid sidan om undervisning förväntas anställda delta i institutionens interna arbete.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet, erfarenhet av handledning av uppsatser, erfarenhet av undervisning i kvantitativ metod samt skicklighet i kvantitativt orienterad samhällsvetenskaplig forskning.

Stor vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Vikt fästs vid administrativ skicklighet.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser 50 % och är ett vikariat tidsbegränsat till ett år med möjlighet till förlängning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde januari 2024.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor, Peter Åkerbäck, tfn 08-16 43 66, peter.akerback@sociology.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat