arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i statsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 juni

 • Sök jobbet senast

  1 september

Om jobbet

Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista ansökningsdag: 2024-09-01
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

För en utförlig beskrivning av de grundläggande behörighetskrav och bedömningsgrunder som gäller för en anställning som universitetslektor vid MDU, hänvisas till  Anställningsordning vid Mälardalens universitet

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor vid MDU är dina huvudsakliga arbetsuppgifter undervisning. Till undervisning hör även handledning, examination, kursutvärdering och kursutveckling. Hos oss är forskning och utbildning tätt sammanflätade och forskningen utgör basen för våra utbildningar. Samverkan är även en integrerad del av vårt forsknings- och utbildningsuppdrag och som universitetslektor bidrar du aktivt till universitetets utvecklingsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även allmän administration och kompetensutveckling samt att delta i den dagliga verksamheten, i ämnets och akademins arbete.

Du kommer att undervisa på flera av våra kurser i statsvetenskap som ingår i vårt kandidatprogram samt på avancerad nivå. Forskning utgör en viktig del av tjänsten, och det är önskvärt att du samarbetar med de som anställs i den professorssatsning inom hållbarhet som finns vid MDU, i samarbete med Framtidens energi, eller inom de mångvetenskapliga satsningarna på MDU, exempelvis genom olika samverkansplattformar som Samhällskontraktet. Administrativa och ledningsuppdrag kan också bli aktuella, inklusive ansvar för kurser, program och andra uppdrag inom fakulteten. Dessutom kan du få medverka i utvecklingen av en ny engelskspråkig masterutbildning på distans med inriktning mot hållbar demokrati, med fokus på ett genomtänkt pedagogiskt upplägg.

Behörighetskrav

Vi söker dig som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller motsvarande eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt så att det går att bedöma kvaliteten på det tidigare arbetet.

För att anställas som lärare vid MDU efterfrågas högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Den som anställs men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer erbjudas att genomgå sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

För denna anställning tillkommer följande behörighetskrav, utöver de som är fastställda i Anställningsordning vid MDU.

Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska för att kunna bedriva undervisning på båda språken

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund ska dels graden av den skicklighet som krävs för anställningen gälla, dels den förmåga och lämplighet i övrigt som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna väl. 

Utöver de bedömningsgrunder som är fastställda i Anställningsordning vid MDU, kommer särskild vikt att läggas vid följande för denna anställning.
 • Graden av egen pedagogisk kompetensutveckling, 15 hp, meriterad eller excellent lärare, etc.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning och kursansvar på kurser inom statsvetenskap på olika nivåer
 • Erfarenhet av att tillämpa olika pedagogiska metoder.
 • Erfarenhet av handledning av uppsatser.
 • Grad av självständiga forskningsinsatser, publiceringsgrad, beviljade forskningsanslag, etc.
 • Erfarenhet av ledning av forskning
 • Erfarenhet av olika typer av akademiska lednings- och/eller administrativa uppdrag
 • Bidragit till forsknings- eller utbildningsinitiativ med syfte att stödja samhällets omställning mot en hållbar framtid och det paradigmskifte som därav krävs
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Personliga förmågor som vi därutöver kommer bedöma vid tillsättning av denna tjänst är:
 • Förmåga att omsätta sin pedagogiska grundsyn i praktisk handling i undervisning, handledning och examination
 • Förmåga att samarbeta med andra i forskning och utbildning
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället
 • Förmåga att bidra till den fortsatta utvecklingen av en modern samarbetande akademisk kultur i en kontext av expansion och tillväxt.
Personliga egenskaper som vi därutöver kommer bedöma vid tillsättning av denna tjänst är: samarbetsförmåga, kreativ förmåga, kommunikationsförmåga och gott omdöme.

Vi värdesätter även de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har möjlighet att bifoga i digital form i ansökan, skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till:

Mälardalens universitet

HR-sektionen
Ref.nr: 2024/1704
Box 883
721 23 Västerås

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:


Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat