arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 mars

 • Sök jobbet senast

  29 april

Om jobbet

Svenska är ett av de större ämnena vid Institutionen för språk, litteratur och lärande vid Högskolan Dalarna. Att arbeta här innebär möjligheter att samarbeta med engagerade kollegor, i nära samarbete med skolor och verksamheter i regionen och även att delta i de nationella och internationella samarbeten vi ingår i. Arbetsmiljön består av såväl forskare som är aktiva inom för ämnet centrala forskningsområden, som kunniga och engagerade adjunkter. Nu satsar vi på att ytterligare stärka vår kompetens inom ämnesområdet.

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna består i huvudsak av planering, undervisning och handledning i ämnet svenska inom grundlärarutbildning och ämneslärarutbildning. Undervisningen sker huvudsakligen nätbaserat men även på campus och rör svenskämnesdidaktiska perspektiv på kommunikativ förmåga i tal och skrift, kunskaper om språk samt förhållningssätt i språksamhället. Arbetsuppgifterna innefattar också administration av kurser, kursutveckling och utveckling av verksamheten i övrigt. Dessutom ingår i anställningen aktiv medverkan i och utveckling av den svenskämnesdidaktiska forskningsmiljön, som vi bland annat vill utvidga mot språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Är du personen vi söker?

Behörig att anställas som lektor, enligt Högskolan Dalarnas anställningsordning, är den som:
 • Visat pedagogisk skicklighet
 • Avlagt doktorsexamen i för anställningen relevant inriktning alternativt har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För denna anställning krävs doktorsexamen i svenska, svenska med didaktisk inriktning, didaktik eller annat ämne med relevans för utlysningen.

Eftersom vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början.

En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga och förmåga att bygga goda relationer är avgörande. Du behöver besitta ledaregenskaper där du är en person som leder genom att skapa engagemang och delaktighet. Du ska ha mycket god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga i svenska och god kommunikationsförmåga i engelska i både tal och skrift. En viktig del i anställningen består av att aktivt bidra till den vetenskapliga miljön varför närvaro på arbetsplatsen är ett krav.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten.

Vid anställningen ska även beaktas sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål.

Övriga kvalifikationer


För anställningen krävs god samarbetsförmåga, initiativrikedom och ansvarstagande, då mycket av arbetet sker i arbetslag och i kontakt med det omgivande samhället. Detta innebär också att den anställda förväntas befinna sig på arbetsplatsen merparten av arbetstiden. Tidigare undervisning och kursutveckling på högskolenivå, särskilt inom lärarutbildningsområdet, är meriterande, liksom erfarenhet av handledning och examination av uppsatser på olika nivåer. Meriterande är också erfarenhet av ämnesdidaktisk och praktiknära forskning, särskilt forskning om barn och ungas språkutveckling samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Slutligen är egen lärarexamen och erfarenhet av undervisning inom grund- och/eller gymnasieskolan meriterande, då merparten av undervisningen sker inom högskolans grundlärarprogram och ämneslärarprogram.

Övrigt


Anställningen är en tillsvidareanställning, 100%. Provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsort för anställningen är Falun.
Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

Ansökningshandlingar


Ansökan med angivet diarienummer ska innehålla: 
 • CV/meritförteckning
 • relevanta intyg och betyg
 • fullständig publikationsförteckning där fem av de mest relevanta publikationerna åberopas och bifogas
 • skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
 • pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se.
Före sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt.

Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

Vid frågor om din ansökan, vänligen kontakta rekrytering@du.se

Sista ansökningsdag


Du ansöker via vår webbplats och din ansökan ska vara inkommen senast 2024-04-29.

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar framtiden. Vårt uppdrag är att utbilda och forska kring aktuella frågor. I nära samarbete med näringsliv och omgivande samhället skapar vi spännande möjligheter och erfarenheter för både studenter och medarbetare. Vi är en akademisk miljö som bygger på öppenhet, mod och ansvar och för oss är våra medarbetares kompetens och kreativitet viktig. Högskolan Dalarna är en högskola med två campus som lockar studenter och forskare från hela världen. Hos oss studerar 14 000 studenter och vi är mer än 800 anställda.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat