arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i svenska som andraspråk

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 januari

 • Sök jobbet senast

  3 mars

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Anställningen som universitetslektor är placerad vid Institutionen för kultur och samhälle inom Avdelningen för svenska som andraspråk, retorik och språkstöd. Anställningen innebär huvudsakligen undervisning, forskning, administration samt utvecklingsarbete inom svenska som andraspråk.

Undervisningen sker både inom lärarutbildningen och inom fristående kurser i svenska som andraspråk på grundläggande och avancerad nivå. Handledning och examination är en viktig del av anställningen. Undervisning på kvällstid kan förekomma.

Vi förutsätter att du aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via vetenskapliga publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Vi söker dig som aktivt vill bidra till universitetets utvecklingsarbete. Det pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete av såväl befintliga som nya utbildningsinsatser. I anställningen ingår att delta i detta arbete tillsammans med övriga medarbetare i ämnet.

Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god utbildning i samspel med aktörer från det omgivande samhället, till exempel i form av uppdragsutbildning vid avdelningen. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.

Anställningen kan även innebära att ha administrativa uppdrag, såsom till exempel kursansvar eller att koordinera utvecklingsarbete.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Vi förväntar oss att du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
 • ett krav för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ett eller flera områden med relevans för svenska som andraspråk, såsom exempelvis tvåspråkighet, flerspråkighet, andraspråksinlärning, flerspråkig utveckling, språkvetenskap, språk- eller litteraturdidaktik med inriktning mot svenska som andraspråk eller motsvarande,
Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
 • ett krav för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet inom undervisning på högskolenivå i det akademiska ämnet svenska som andraspråk,
 • särskilt meriterande för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet i andraspråksundervisning på högskolenivå, i grund- eller gymnasieskola eller svenska för invandrare (SFI), och
 • meriterande för anställningen är examen från lärarutbildning eller annan relevant pedagogisk eller didaktisk högskoleutbildning.
Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning:
 • meriterande för anställningen är dokumenterad skicklighet i samverkan inom utbildning och forskning, och
 • meriterande för anställningen är dokumenterad administrativ skicklighet med avseende på exempelvis kursansvar och utvecklingsarbete.
Eftersom undervisning och forskning sker på svenska ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på svenska.

Din arbetsplats


Läs mer om vår verksamhet vid Institutionen för kultur och samhälle och  Avdelningen för svenska som andraspråk, retorik och språkstöd.

Om anställningen

Tillvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

 

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 3 mars 2024.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Linköpings universitet tillämpat individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat