arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i teoretisk filosofi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Anställningen är placerad på Avdelningen för filosofi och tillämpad etik (FTE) och innebär främst undervisning, handledning och examination inom i filosofi, i första hand inom de delar av filosofiämnet som rör den teoretiska filosofins grunder såsom logik, vetenskapsteori, metafysik, språkfilosofi och kunskapsteori, samt handledning av uppsatser på kandidatnivå i teoretisk filosofi. Undervisning inom filosofins historia kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Undervisningen inom filosofi sker till stor del i samarbete med andra ämnen inom lärosätet, både inom filosofisk och teknisk fakultet, och både på grund- och avancerad nivå. Linköpings universitet utbildar även ämneslärare i filosofi och är delaktigt i lärarlyftet för filosofilärare på gymnasienivå, och därför kommer uppgifter inom filosofididaktik och utbildning av lärare samt administrativt ansvar för denna utbildning också att ingå i anställningen. Även handledning av examensarbeten inom lärarutbildningen kan komma att ingå i anställningen.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet i teoretisk filosofi på grund- och avancerad nivå är ett krav för anställningen.
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa i filosofi inom program både inom tekniskt inriktade utbildningar och lärarutbildningar är meriterande för anställningen.
Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom teoretisk filosofi är ett krav för anställningen.
 • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom praktisk filosofi är meriterande för anställningen.
Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning :
 • Du uppvisar god samarbetsförmåga och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.
 • Du är strukturerad och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Då undervisning sker på såväl svenska som engelska så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Referenstagning kommer att genomföras på de mest meriterade kandidaterna. Bifoga kontaktuppgifter till referenser som är relevanta specifikt för tidigare undervisningsuppdrag i din ansökan. Referenserna ska vara från chef/studierektor/motsvarande.

Din arbetsplats

Läs mer om vår verksamhet vid Institutionen för kultur och samhälle och Avdelningen för filosofi och tillämpad etik (FTE)

Om anställningen

Vikariat, minst 50% av heltid under perioden januari 2024-juni 2024 med ev möjlighet till förlängning.

Tillträde januari 2024 eller enligt överenskommelse.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

 

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 30 november 2023.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat