arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i tillämpad statistik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 mars

 • Sök jobbet senast

  13 maj

Om jobbet

Institutionen för biosystem och teknologi 
Institutionen för biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror ( www.slu.se/bt). Institutionen ansvarar för undervisning i statistik/matematisk statistik på LTV-fakultetens utbildningsprogram och har också forskarkurser i statistik för doktorander vid SLU. Institutionen är också aktiv inom Centrum för Statistik (Statistics@SLU), ett fakultetsövergripande center som erbjuder statistisk konsultation och arrangerar workshops för forskare och forskarstuderande vid SLU.

Ämnesbeskrivning

Ämnet är tillämpad statistik, dvs. statistik och matematisk statistik med tillämpningar inom SLU:s områden.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn ska inom ämnet för anställningen:
 • utveckla, leda och bedriva undervisning i statistik på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid LTV-fakulteten
 • arbeta med statistisk konsultation vid SLU genom centrumbildningen Statistics@SLU. Rådgivningen gäller generella statistiska frågor för doktorander och forskare inom de ämnen som finns vid SLU
 • bidra till utvecklingen av Statistics@SLU
 • bidra till utvecklingen av forskning inom ämnet vid LTV-fakulteten och höja den statistiska kvaliteten på forskningen inom andra ämnen vid SLU
 • samverka med andra forskare och det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt
 • utveckla nationella och internationella nätverk med forskare, industri och samhället i allmänhet
 • kommunicera forskning och forskningsresultat
 • verka i enlighet med SLUs och LTV-fakultetens vision, mål och värdegrund

Behörighet

Den sökande ska inom ämnet för anställningen:
 • ha avlagt doktorsexamen i statistik eller matematisk statistik eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens
 • vara vetenskapligt skicklig
 • vara pedagogiskt skicklig
 • ha goda kunskaper i engelska
 • kunna undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas:
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning
 • erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsmedel
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas:
 • planering, genomförande och examination samt av utvärderingar av egen undervisning
 • handledning och examination av studenter på grundnivå och avancerad nivå
 • handledning och examination på doktorandnivå
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

Vidare beaktas skicklighet i att

 • utveckla och leda verksamhet inom akademin/högskolan
 • kommunicera och samarbeta
 • samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
 • verka som statistisk konsult i en natur- och samhällsvetenskaplig miljö
Utöver kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Goda kunskaper i svenska är meriterande.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Att vara medarbetare vid SLU

Vid SLU blir du en del av en levande forskningsmiljö som bygger på ett aktivt medarbetarskap. Som anställd vid SLU har du tillgång till en mängd förmåner (bl. a. svensk familjehälsovård, föräldraledighet och generösa betalda tjänstledighetspolicyer). Läs mer om förmåner på SLU här. SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över samt rankas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser.

Sverige har dessutom en väletablerad förskolestruktur samt ett kostnadsfritt utbildningssystem. Ta reda på mer fakta och berättelser om Sverige på www.sweden.se

SLU i Alnarp är beläget i södra Sverige nära universitetsstäderna Lund och Malmö, och Köpenhamn i Danmark. Öresundsregionen erbjuder en rik historia och kultur och är ett verkligt akademiskt och kulturellt nav.

Sista ansökningsdatum:

2024-05-13

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat