arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i vårdvetenskap inriktning omvårdnad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 augusti

 • Sök jobbet senast

  5 oktober

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper bland annat inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik.

Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 370 medarbetare inklusive våra associerade forskare och doktorander. Läs mer på http://www.pubcare.uu.se

Vi söker nu en universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad inom grundutbildningen på institutionen. Gruppen för grundutbildning på IFV arbetar bland annat med teoretisk och klinisk undervisning, pedagogik, utveckling av utbildningar, kvalitetsarbete och samverkan med andra institutioner inom ramen för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen.

Beskrivning av ämnesområdet

Vårdvetenskap, med inriktning mot omvårdnad, är huvudämnet i sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen vid Uppsala universitet. Där ingår omvårdnadens metaparadigm människa, hälsa, miljö och omvårdnad/omvårdnadshandlingar som centrala begrepp. Kunskap i omvårdnad skall vara evidensbaserad och tillämpas med ett professionellt etiskt och vetenskapligt reflekterande förhållningssätt.

Arbetsuppgifter

Planering och genomförande av undervisning i ämnet vårdvetenskap samt handledning och examination på grundnivå och avancerad nivå, främst inom sjuksköterskeprogrammet. Undervisning i fristående kurser vid institutionen, andra program vid Uppsala universitet samt distansundervisning kan komma att ingå i anställningen. Inom ramen för anställningen förväntas man ta på sig uppdrag såsom studierektor och andra administrativa uppgifter. Även kursledaruppdrag inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vid praktiska och teoretiska moment förlagd till olika vårdverksamheter vid Biomedicinskt centrum (BMC) och Kliniskt träningscentrum (KTC) kan komma att ingå. Inriktning på de teoretiska och praktiska momenten bestäms tillsammans med biträdande prefekt för grundutbildningen utifrån den anställdes kliniska och teoretiska kompetens samt verksamhetens behov.

Klinisk tjänstgöring som sjuksköterska kan komma att ingå i anställningen om lärosätet, efter samråd med sjukvårdshuvudmannen, bedömer att det är möjligt, och den sökande så önskar. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. (HF 4 kap 3 §) Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl (AO 5 §).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se AO 34 §). Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO 22 §). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
Den sökande ska kunna visa dokumenterad god administrativ förmåga.
Den sökande ska inneha sjuksköterskeexamen samt erfarenhet av kliniskt arbete som sjuksköterska. 

Vidare ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt läggas vid forskningsmeriter inom vårdvetenskap. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterade undervisningsmeriter.

Riktlinjer och bedömningsgrunder: https://www.regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf
För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer, https://www.regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf
Anställningsordning vid Uppsala Universitet: https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Anna T. Höglund, 018-471 62 28, anna.hoglund@crb.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 5 oktober 2023, UFV-PA 2023/1762.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning