arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i vårdvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 mars

 • Sök jobbet senast

  16 april

Om jobbet

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Högskolan Väst söker universitetslektor i vårdvetenskap
Inom Institutionen för hälsovetenskap genomförs utbildning och forskning huvudsakligen inom områden som hälsa, omvårdnad och vårdvetenskap.

Vårdvetenskap studerar människan i relation till hälsa och ohälsa, aktiviteter för att främja hälsa, vårdande i samband med ohälsa samt frågor kring organisation, ledarskap och utbildning relaterat till vårdande. 

Arbetsuppgifter:

- Undervisning inom Astma KOL området på avancerad nivå.

Behörighetskrav för anställning som universitetslektor:
- Visad pedagogisk skicklighet (4 kap. 4 § HF). Sökande som saknar 
pedagogiska meriter från en akademisk miljö ska ha kompetens likvärdig med 
högskolans behörighetskrav, dock kan den ha uppnåtts på annat sätt än inom 
den akademiska miljön.

- Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst tio veckor eller 
motsvarande kompetens. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan 
anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför 
utbildningen under anställningens två första år.

- Avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller 
någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till 
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i 
anställningen (4 kap. 4 § HF). 

För denna anställning krävs dessutom:

- God sammarbetsförmåga 
- Teoretisk och praktiska erfarenhet på avancerad nivå av astma KOL och spiromteri 

Meriterande för anställningen är:

- Tidigare undervisning på avancerad nivå 
- Forskningsaktiv inom området astma KOL och Spirometri

Bedömningsgrunder:

Pedagogisk, vetenskaplig, samverkans- administrativ, lednings- och annan yrkesskicklighet utgör bedömningsgrunder för tillsättningen.

Vid bedömning kommer vetenskaplig skicklighet att viktas i första hand, annan yrkesskicklighet i andrahand, och pedagogisk skicklighet som tredje. Samverkansskicklighet, administrativ skicklighet och ledningsskicklighet kommer att viktas lika och sättas i fjärde hand..

Vid anställning av universitetslektor ska den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Övrigt:

Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 2025-06-30 men kan förlängas. Omfattningen för anställningen är 10%. Tillträde enligt överenskommelse. 

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2024/61 och skickas i ett exemplar. För information kring utformning av ansökan, se Anvisning för utformning av ansökan som du hittar här https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2024 -04-16

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

10%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2025-06-30