arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i vårdvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 september

 • Sök jobbet senast

  11 oktober

Om jobbet

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor.

Omsättningen uppgår till 152 miljoner kronor. IKV tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och närliggande ämnen som anestesiologi och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och andra institutioner vid UU samt med andra universitet i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattning vid Akademiska sjukhuset.

Beskrivning av ämnesområdet

Ämnesområdet vårdvetenskap (inriktning omvårdnad) inom anestesisjukvård är ett brett ämnesområde som kännetecknas av en helhetssyn på människan. Vid institutionen för kirurgiska vetenskaper bedrivs forskning inom omvårdnad av patienter som vårdas inom kirurgisk vård och inom högteknologisk vård. Forskningen fokuserar på områden med relevans att lösa några av sjukvårdens problem inklusive en personcentrerad och säker vård. En central utgångspunkt i forskningen är den sårbara och utsatta patienten med komplexa sjukdomstillstånd och hur vården i en komplex vårdmiljö, högteknologisk miljö och organisation kan utformas så att patientens vårdbehov säkerställs. Ett fokus är att studera betydelsen av en etablerad vårdrelation och patientens och närståendes delaktighet i vården. Andra forskningsområden är identifiering av risk- och hälsofrämjande faktorer, hälsopromotiva och sjukdomsförebyggande insatser för olika patientgrupper, samt kompetens och professionsutveckling inom professionen.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisningen sker framförallt inom specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning anestesisjukvård. Moment och handledning inom övriga inriktningar vid specialistsjuksköterskeprogrammet vid institutionen ingår också. Forskning omfattar både egen forskning men även handledning av doktorander som sker inom ramen för forskningen. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. I anställningen ingår även kliniska arbetsuppgifter som specialistsjuksköterska vid Akademiska sjukhuset

Behörighetskrav 
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se 34 § AO). Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren (se 22 och 35 §§ AO).

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år. För behörighet till denna anställning krävs svensk legitimation som sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom intensivvård. Den sökande ska, om denne saknar svensk legitimation som sjuksköterska, senast sista ansökningsdag för denna anställning ha lämnat in ansökan om svensk legitimation som sjuksköterska och ha ansökt om rätten att kalla sig specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård hos Socialstyrelsen.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska (se 6 § AO).

Länkar till relevanta regelverk och anvisningar


https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

https://www.regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

https://www.regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Liisa Byberg, telefonnummer: 0701-679400, e-post: liisa.byberg@surgsci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 11 oktober 2023, UFV-PA 2023/2812.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning