arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i växtpatologi, med inriktning jordbruksgrödor

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 december

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi erbjuder en stimulerande, internationell forskningsmiljö. Forskning vid institutionen fokuserar på grundläggande och tillämpade aspekter av interaktioner mellan mikroorganismer och växter, tillika mykologi, mikrobiell ekologi och evolution. Växtpatologi, biodiversitet och näringsomsättning i jordbruks- och skogsekosystem är centrala områden där växtpatologi utgör ungefär hälften av forskningen vid institutionen. Anställningen är inriktad mot växtpatologi inom jordbrukets växtodling. Pågående forskning inkluderar svamp-växtinteraktioner, biologisk bekämpning, integrerat växtskydd, sjukdomsresistens, växters försvar mot sjukdomar, evolution av patogener, populationsdynamik samt epidemiologi. Institutionen är ansvarig för utbildning inom växtpatologi för agronomer och på masterprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion, och inom kurser i mykologi, molekylär ekologi och skogspatologi. Likaså har institutionen en omfattande samverkan med externa intressenter och samhället i stort. Institutionen är en del av SLU Biocentrum som erbjuder en excellent forskningsmiljö inom livsvetenskaperna med en modern infrastruktur, inklusive växtodlingsanläggningar. Forskare vid institutionen är verksamma inom SLU Centrum för biologisk bekämpning (CBC) – en plattform för forskare vid SLU som bedriver forskning om hållbara bekämpningsmetoder. Det finns även möjlighet att utnyttja SLUs långliggande jordbruksförsök. Institutionen har också tillgång till den nationella infrastrukturen SciLifeLab, som erbjuder expertis och plattformar för olika ”omics-tekniker” samt beräkningsresurser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Ämnesbeskrivning


Ämnesområdet för anställningen är växtpatologi med specialisering mot jordbruksgrödor i ett nordeuropeiskt perspektiv, och kan omfatta både grundläggande och tillämpningsnära forskning. Fokus kan vara på interaktioner mellan växter och mikroorganismer, växtskyddsåtgärder såsom biologisk bekämpning, kemisk bekämpning eller växters immunitet, genetik och genomik hos patogener och biologiska bekämpningsorganismer, patogeners adaption till klimatförändringar och brukningsmetoder, eller växtsjukdomars epidemiologi.

Arbetsuppgifter


Innehavaren ska inom ämnet för anställningen
 • utveckla och leda framgångsrik forskning inom ämnet med relevans för ett hållbart växtskydd i Nordeuropa
 • utveckla och leda undervisning i växtpatologi på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå
 • handleda doktorander
 • utveckla och upprätthålla nätverk med internationella forskare och samhället i övrigt
 • kommunicera forskning och forskningsresultat
 • söka externa forskningsmedel i konkurrens

Behörighet


Den sökande ska
 • ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • ha goda kunskaper i engelska
 • vara pedagogiskt skicklig
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

 

Sista ansökningsdatum:

2024-03-01

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat