arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i virkeslära inr mot skogsindustriella värdekedjor

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 september

 • Sök jobbet senast

  10 oktober

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom nio olika institutioner, där institutionen för skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet från planta till färdiga produkter från skogen. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna. Verksamheten ingår i det långsiktiga samarbetet för kompetensutveckling och uppbyggnad av unik kunskap och utbildning som har slutits mellan Södra, Ikea och Linnéuniversitetet. Samarbetet bygger på nytänkande och närhet med ett kreativt och dynamiskt utbyte mellan akademi och näringsliv med tydlig nytta för industri, ägare, kunder, forskare/lärare, studenter och samhället.

Ämnesområde för befattningen: Virkeslära

Placeringsort tillsvidare: Placeringsort är Växjö
Anställningens omfattning: 100%
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.

Arbetsbeskrivning

Som lektor kommer dina arbetsuppgifter bestå av forskning och undervisning med examinationer på grund- och avancerad nivå. Vidare kan tjänsten innefatta handledning och examination på forskarutbildningsnivå. Sveriges skogar står inför olika utmaningar inom den närmaste framtiden, drivna av klimatförändringar å ena sidan och den ökande efterfrågan på skogsbaserade produkter och tjänster å andra sidan. Forskningen avser logistik i den skogliga och skogsindustriella värdekedjan, såväl fysiska flöden som informationsflöden som börjar hos konsumenten och avlutas med skogsägaren. Skogsägande är långsiktigt och förtroende mellan affärspartners i de skogliga processerna är en grundförutsättning för de komplexa beslut som verksamheten kräver. Forskningen vid Linnéuniversitetet utgår från skogens värden och den klimatnytta som skogen kan åstadkomma är central. Effektiv logistik kan bidra till bland annat förbättrat samarbete, ledning, beslutsfattande, mer hållbara transportsystem och aktörsutveckling för ökad klimatnytta av skogen.

Anställningen innebär samarbeten med forskningsgrupper inom och utanför Linnéuniversitetet och arbete med ansökningar om extern forskningsfinansiering från nationella och internationella källor.

Undervisning och forskning planeras utifrån den sökandes kompetens, där kunskap och kompetens inom skogens värdekedjor, logistik, organisation, transport- och affärssystem är välkomna bidrag till miljön. En stor del av undervisningen bedrivs via ett distanskoncept som kompletteras med exkursioner och träffar med praktiska moment där skogen och skogsindustrin används som lärmiljöer.

Anställningen inkluderar kontakter med såväl nationella som internationella forskningsinstitutioner och näringsliv. I arbetet ingår aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete samt upprätthållande och utveckling av nationella och internationella nätverk med forskare, skogsindustri och andra aktörer i samhället.

Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i skogsindustriella produktionssystem, skogsvetenskap, virkeslära eller logistik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk doktorsexamen.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom: 
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå.
 • självständig och dokumenterad forskningserfarenhet inom anställningens ämnesinriktning.
 • dokumenterad förmåga att planera och genomföra forskningsprojekt.
 • dokumenterad samverkansskicklighet.
 • förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift både på svenska och engelska.
 • dokumenterad god samarbetsförmåga.

Meriterande i övrigt är:

 • erfarenhet och engagemang för distansundervisning baserad på lärplattformar och andra IKT-verktyg.
 • genomgått en högskolepedagogisk utbildning.
 • erfarenhet av samverkan med externa aktörer i skogssektorn.
 • erfarenhet av att söka forskningsmedel.

Kontaktpersoner

Prefekt: Erika Olofsson, 0470-70 89 99, erika.olofsson@lnu.se
HR-partner: Jesper Pettersson, jesper.pettersson@lnu.se

För mer information om bedömningsgrunder och hur du ansöker, läs mer på https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=7545&rmlang=SE och ansök senast den 10 oktober 2023.

Lön

Individuell lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat