arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor inriktning intelligenta produkt och produktionssystem

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 augusti

 • Sök jobbet senast

  11 oktober

Om jobbet

Universitetslektor i maskinteknik eller mekatronik inriktning intelligenta produkt- och produktionssystem

Högskolan i Halmstad

Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden.

Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Här får du jobba i en forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på hållbar utveckling och entreprenörskap. Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fem avdelningar: avdelningen för bygg- och energiteknik, avdelningen för ekonomi, avdelningen för miljö- och biovetenskap och avdelningen för Engineering and Innovation. FIH erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig och sker ofta i samproduktion med andra aktörer.

https://www.hh.se/om-hogskolan/akademier/akademin-for-foretagande-innovation-och-hallbarhet.html

Arbetsuppgifter


Som universitetslektor i maskinteknik inriktning intelligenta produkt- och produktionssystem kommer du att arbeta på Avdelningen Engineering and Innovation. Vid avdelningen finns cirka 25-30 medarbetare som arbetar inom olika ämnesområden relaterat till maskinteknik, design och produktutveckling, och innovation.  

Arbetsuppgifterna relaterar till forskning, utbildning och samverkan. Tjänsten har en stark koppling till Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik, hållbar design och innovation, där det exempelvis ingår kurser som handlar om integrering av maskinsystem med sensorsystem och intelligenta system. Dessa kurser genomförs i samarbete med andra avdelningar vid Högskolan, och i tjänsten ingår därför att koordinera kurser med andra avdelningar. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning, samt vissa administrativa uppgifter. Undervisning bedrivs både på svenska och på engelska. 

Som universitetslektor förväntas du vara forskningsaktiv och ingå i någon av de forskningsgrupper eller forskningsprogram som finns vid Högskolan i Halmstad, och bidra till utvecklingen av forskning inom området. 

Samverkan med externa partners ingår i både utbildnings- och forskningsuppdrag, och är en viktig aspekt i Högskolans verksamhet. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. 

Kvalifikationer

Behörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Övriga kvalifikationer

Sökanden ska ha:

Doktorsexamen i maskinteknik, mekatronik eller motsvarande, med inriktning mot intelligenta produkt- och produktionssystem.

Det är meriterande om:


- Sökanden har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
- Sökanden har dokumenterad erfarenhet av arbete med digitala verktyg i undervisningen, så som beräkningsprogram och andra hjälpmedel. 
- Sökanden har pågående forskning som passar in i något av Högskolans två fokusområden.
- Sökanden har tidigare erfarenhet av utbildningsansvar.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Egenskaper som att vara lösningsorienterad, kommunikativ, noggrann och lätt att samarbeta med är av stor vikt för denna tjänst. Det innebär exempelvis att leverera med hög kvalitet i sitt arbete, att organisera och hantera flera projekt och uppdrag, att engagera sig i sitt område och stödja kollegor, studenter och samarbetspartners för att tillsammans bidra till lärosätets uppdrag inom utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. 

Bedömningsgrunder

"Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket (= den vetenskapliga kompetensen). Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor" (Högskoleförordningen 4 kap 4§).

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande övriga bedömningsgrunder vid anställning av lektor:

- Ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället

Ansökan

https://hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/att-soka-jobb-hos-oss.html

Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

https://www.hh.se/om-hogskolan/fakta-om-hogskolan.html

https://www.hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan.
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 240101 Tillsvidareanställning