arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor latin

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 november

 • Sök jobbet senast

  29 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Ämnet latin vid Språk- och litteraturcentrum i Lund erbjuder kurser på alla nivåer, från nybörjarkurser till masterskurser på avancerad nivå.

Ämnet är en del av Språk- och litteraturcentrums sektion 3, som också innefattar de romanska språken och antik och modern grekiska. Samarbete över ämnesgränserna är viktigt på vår sektion. Undervisningen i latin är huvudsakligen lagd på campus, men vi erbjuder även någon online-kurs. 

Vi erbjuder


Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. 

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Du kommer att arbeta med följande kurser:

LATA13 delkurs 1: Republikansk prosa, 7 hp

LATK11 delkurs 1: Latinsk prosa och poesi, 10 hp

LATM11: Medeltida och nylatinsk prosa och poesi, 15 hp

LATB51: Nybörjarkurs I (sommarkurs online), 15 hp

 För alla kurser och delkurser ovan gäller att du kommer att dela undervisningen med en eller flera kollegor, varför det är av största vikt att ha ett intresse av samarbete. Observera att tjänsten innebär arbete under sommaren. 

Eventuellt kan ytterligare undervisning och uppsatshandledning tillkomma.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:
Du är behörig att anställas som universitetslektor i latin om du har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

Meriterande för anställningen är:


Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Meriterande är därtill:

-god nationell och internationell nivå som forskare i latin
-erfarenhet av undervisning inom ämnet på högskolenivå och särskilt i kurser med liknande innehåll
-god pedagogisk förmåga och god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer
-dokumenterat god samarbetsförmåga
-förmåga att undervisa på svenska
-erfarenhet av att undervisa online

Övrigt  
Anställningen är ett vikariat med omfattningen 20 % med startdatum den 22 januari 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 30 augusti 2024. Upplysningar om tjänsten ges av studierektor, Ingela Johansson, https://www.sol.lu.se/person/IngelaJohansson, eller sektionsföreståndare, Petra Bernardini, https://www.sol.lu.se/person/PetraBernardini

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV med en förteckning över undervisade kurser, där det framgår när undervisningen ägt rum och tjänsternas omfattning. Bifoga även examensbevis eller motsvarande, namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, rekommendationsbrev etc).

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

20%. Tillträde: 2024-01-22 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2024-08-30