arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor med inriktning mot redaktionell praktik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion är en av Humanistiska fakultetens sex institutioner och har ca 100 anställda, varav ca 20 doktorander och ca 1 000 studenter. För mer information om institutionen se webben: http://lir.gu.se/.

 

Ämne 
Litteraturvetenskap med inriktning mot redaktionell praktik.

 

Ämnesbeskrivning 
I ämnet bedrivs undervisning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning och forskning i litteraturvetenskap och teaterstudier.

Läs mer om programmet på institutionens hemsida: https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/redaktionell-praktik-litteraturvetenskapligt-kandidatprogram-h1red

 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning i litteraturvetenskap på grund- och avancerad nivå, främst med inriktning redaktionell praktik. Även undervisning
med inriktning mot litteratur och medier inom lärarutbildningarna i svenska kan bli aktuellt.

I arbetsuppgifterna ingår forskning samt samverkan med det omgivande samhället, i synnerhet inom litteratur- och kulturområdet. Även administrativa uppgifter kan komma att ingå.

 

Behörighet 
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande kompetens, dels har visat pedagogisk skicklighet.

 

Bedömningsgrunder 
Vid tillsättningen kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vikt tillmäts även den sökandes administrativa meriter och förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Vid bedömning av de vetenskapliga meriterna kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom något eller några av följande områden: litterär offentlighet, litteraturkritik och/eller redaktionella processer.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid dokumenterad undervisning och utvecklingsarbete inom området för anställningen. Det gäller såväl praktiska som teoretiska moment, och en historisk räckvidd som inkluderar det samtida medielandskapet. Likaså kommer vikt att fästas vid dokumenterad skicklighet inom pedagogiskt ledarskap, förmåga att handleda studenter samt förmåga att samverka inom och över ämnesgränser.

Egen erfarenhet av redaktionellt arbete och samverkan med kulturinstitutioner och kulturliv är meriterande.

För anställning kommer den sökande att väljas som efter en helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra arbetsuppgifterna, driva utvecklingsarbete, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.  

God samarbetsförmåga är ett krav då vi arbetar i lärarlag. Vid tillsättningen kommer lämplighet i detta avseende särskilt att beaktas.

 

Övrigt

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

 

Övriga upplysningar om anställningen


Om högskolepedagogisk meritering i enlighet med krav vid Göteborgs universitet (PIL101, PIL102 och PIL103) ej föreligger i samband med ansökan ska sådan valideras eller angiven utbildning genomföras inom ett år från anställningens början (https://pil.gu.se/resurser/meriter).

 

Anställning 
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse

  

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

Katarina Leppänen, Prefekt
katarina.leppanen@lir.gu.se

 

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Göteborgs universitet, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Box 200, 405 30 Göteborg. Vänligen ange diarienummer på kompletterande handlingar.

 

Ansökan ska innehålla:


Personuppgifter, intyg samt meritförteckning redovisad i fyra olika portföljer som bör inkludera en kort reflektion kring den egna verksamheten: vetenskapliga meriter med, pedagogiska meriter, samverkan med det omgivande samhället samt administrativa meriter. Utbildningsbevis, betyg och andra handlingar bifogas som vidimerade kopior. För humanistiska fakultetens anvisningar se: HFS-styrdokument-anvisningar övrig lärare ansökan-2018.pdf (gu.se)

Utöver det som efterfrågas i fakultetens anvisningar ska den sökande även skicka in förslag dels på en kurs motsvarande 5 veckors heltidsstudier (7,5 hp) som den sökande skulle vilja ge i litteraturvetenskap för studenter på grundnivå inom området för anställningen, dels ett kursmoment eller workshop för studenter på avancerad nivå som inbegriper praktiskt redaktionellt arbete av något slag. Beskrivningarna ska motsvara max 2 500 tecken inkl. blanksteg.

De ska presentera innehåll, syfte, examination samt pedagogisk uppläggning. 

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-05-31

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat