arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor med inriktning sensorbaserad miljöanalys

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 augusti

 • Sök jobbet senast

  12 oktober

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Tema Miljöförändring bedriver forskning och undervisning om samspelet mellan miljö- och samhällsutvecklingen på ett analytiskt nydanande sätt. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med miljövetenskaplig inriktning. Inom grundutbildningen ges ett kandidat- och ett masterprogram samt fristående kurser och avdelningen bidrar med lärarutbildningskurser inom tematisk naturvetenskap, naturkunskap samt geografi. Avdelningen driver ett avancerat miljöforskningslaboratorium med kapacitet att utföra många typer av analyser och experiment.

Undervisningen inom anställningen kan ske inom uppdrag och sammanhang som nämns ovan eller inom kurser med relevanta kompetensbehov som ges av andra avdelningar vid Linköpings universitet. Undervisning sker på såväl grundnivå som på avancerad nivå samt inkluderar handledning, kursdesign och kursansvar.

Anställningen utgår från kunskapsbehov inom det framväxande forskningsområdet sensorbaserad miljöanalys (environmental sensing) som speglar att lågkostnadssensorer i kommunicerande sensornätverk blir ett allt viktigare verktyg inom miljövetenskaperna för att följa utveckling över tid och rum, förstå processer samt möjliggöra och utvärdera åtgärder. Viktiga inslag i forskningen är att öka sensorernas användbarhet genom detaljerad sensorkarakterisering och tillämpning av nya typer av signalanalys, inspirerad av utvecklingen inom bland annat relevant statistik, kemometri, maskininlärning, och sensorfusion. Innehavaren av anställningen förväntas vara drivande i att utveckla avdelningens forskning och kompetens inom detta forskningsområde i samarbete med andra forskare. Forskningen bedrivs i ett internationellt sammanhang på engelska. Anställningen är initialt externt finansierad av ett antal specifika forskningsprojekt för vilka innehavaren förväntas ta ett stort ansvar.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra utbildning i samverkan med externa parter. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning. Anställningen kan över tid innebära att ha administrativa uppdrag. Vi ser även gärna att du deltar i och visar intresse för ledningsuppdrag.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av vetenskapliga och pedagogiska sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

För fullständig information gällande kvalifikationer hänvisas till vår hemsida (https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22221).

Din arbetsplats


Läs mer gärna mer om oss på Institutionen för Tema och Tema Miljöförändring

Om anställningen

Universitetslektor, heltid, tillsvidare.

Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 12 oktober 2023.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Individuell lön enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat