arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor nationalekonomi inriktn. miljö- och naturresursekonomi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 augusti

 • Sök jobbet senast

  6 november

Om jobbet

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för ekonomi 
SLU är ett universitet i världsklass inom biovetenskap och miljövetenskap, med en vision om att spela en nyckelroll i utvecklingen för ett hållbart liv, baserat på vetenskap och utbildning. Inom denna ram utgör institutionen för ekonomi (länk institutionen) en viktig plattform för forskning och undervisning inom företags– och nationalekonomi, med tonvikt på tillämpad vetenskap, ofta i samarbete med universitetets naturvetenskapliga ämnen. Vår forskning och undervisning är inriktad på kunskap och förståelse av hållbar användning, förvaltning och styrning av naturresurser, samt värdekedjan för jordbruksprodukter. Institutionen omfattar fyra forskargrupper: naturresurs- och miljöekonomi; jordbrukssektorns ekonomi; beslutsfattande och management; samt entreprenörskap och innovation. Förutom forskning tillhandahåller dessa grupper undervisning på kandidat- och masternivå i företagsekonomi och nationalekonomi. Institutionen omfattar också AgriFood Economics Center (www.agrifood.se), ett samarbetsinitiativ med Lunds universitet på uppdrag av den svenska regeringen som tillhandahåller ekonomisk expertis till beslutsfattare inom områdena livsmedel, jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling.

Institutionen har sin huvudsakliga placering i Uppsala på campus Ultuna, med en mindre enhet i Lund, och består av cirka 65 medarbetare, inklusive 15 doktorander, som finansieras med en betydande andel externa forskningsmedel, från t.ex. Mistra, Formas, EU och Vetenskapsrådet.

Institutionens forskargrupp i miljö- och naturresursekonomi har under de senaste 20 åren etablerats som en av de ledande grupperna i sitt slag i Sverige. Nu har vi möjlighet att förnya gruppen och målet är att stärka vår profil ytterligare som en internationellt erkänd miljö för forskning och utbildning inom ämnet. Läs mer om forskargruppen via följande länk.  

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk.

Ämnesbeskrivning


Ämnet omfattar nationalekonomi med inriktning miljö- och naturresursekonomi.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen
 • utveckla och leda framgångsrik forskning
 • utveckla och leda undervisning i nationalekonomi generellt samt med inriktning mot miljö- och naturresursekonomi på grund-, avancerad och forskarnivå
 • handleda doktorander
 • arbeta med forskning inom ämnet såväl inom institutionen som på övriga institutioner på SLU
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri och näring
 • kommunicera om forskning och forskningsresultat
 • söka externa forskningsmedel i konkurrens.

Behörighet

Den sökande ska
 • ha avlagt doktorsexamen
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • ha goda kunskaper i engelska
 • vara pedagogiskt skicklig.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning
 • erhållna externa forskningsmedel i konkurrens.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas
 • planering, genomförande och examination samt av utvärderingar av egen undervisning
 • handledning och examination på doktorandnivå
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
 • högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande.

Vidare beaktas skicklighet i att

 • utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin/högskolan
 • kommunicera och samarbeta
 • samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
 • informera/kommunicera om forskning och utvecklingsarbete.
Utöver kompetens i ämnet för anställningen är kompetens i forskning relaterad till global hållbarhet, miljö, och internationell utveckling meriterande.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Utöver kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Övrig information


Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum:

2023-11-06

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat