arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utredare inom områdesskydd

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 september

 • Sök jobbet senast

  8 oktober

Om jobbet

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) etablerades 2011 och är en förvaltningsmyndighet som arbetar för hållbar samhällsnytta. Vi arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Vi är cirka 400 engagerade medarbetare och konsulter som tillsammans skapar en dynamisk arbetsplats för att genomföra uppdraget i enlighet med den statliga värdegrunden.

Avdelningen för vattenförvaltning ansvarar för arbetet med förvaltning av sjöar, vattendrag och kustvatten, skydd av naturtyper och arter, svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten, de akvatiska delarna av Art- habitatdirektivet, samt andra frågor om biologisk mångfald.

Enheten för biologisk mångfald arbetar med skydd och bevarande av naturtyper och arter, restaurering samt andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och hav.

Utredare inom områdesskydd

Vi söker dig med erfarenhet från arbete med skyddade naturområden.

Nu söker vi på HaV nästa engagerade utredare inom områdesskydd till enheten för biologisk mångfald. Utredarrollen på HaV innebär arbete med planering, utredning och vägledning, såväl nationellt som internationellt. Det innebär även att formulera uppdrag och mål samt utveckla metoder och rutiner. Likaså att samla in, bearbeta och analysera information samt utforma underlag, rapporter, förslag och beslut.

Arbetsuppgifter

Som utredare inom områdesskydd kommer du att ingå i en arbetsgrupp som ansvarar för skydd och förvaltning av värdefulla akvatiska miljöer. Vi eftersträvar ett arbetssätt med nära samarbete inom gruppen och gemensamt ansvarstagande för att utveckla och stärka det akvatiska områdesskyddet.

Arbetet omfattar att samverka med och vägleda länsstyrelser och kommuner om inrättande, förvaltning och uppföljning av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken. Du kommer att beställa underlag och ta fram analyser inom olika projekt och regeringsuppdrag, handlägga bidragsbeslut, samt följa upp och utvärdera arbetet med akvatiskt områdesskydd. Du förväntas också delta i processer som rör områdesskydd inom andra verksamhetsområden på myndigheten. Du kommer särskilt medverka i arbetet med att genomföra strategin för skydd av sjö- och vattendragsmiljöer. 

Arbetet sker i nära samverkan med länsstyrelser, kommuner, nationella myndigheter, branschorganisationer och intresseorganisationer som berörs av sakområdet. Det kan även bli aktuellt att bidra till andra arbetsuppgifter inom biologisk mångfald på enheten.

Kvalifikationer

Vi vill att du har:

- Akademisk examen inom relevant ämnesområde, t ex biologi eller miljövetenskap.
- Erfarenhet av arbete med inrättande av områdesskydd, reservatsförvaltning eller motsvarande.
- Goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. 

Vi ser även gärna att du har:


- Goda kunskaper inom limnologi och/eller vattenvård.
- Erfarenhet av arbete med art- och habitatdirektivet, inklusive Natura 2000.
- Erfarenhet av samverkan med eller kommunikation till olika aktörer.
- Goda kunskaper inom statlig förvaltning.
- Erfarenhet av projektledning. 

Egenskaper, färdigheter och förmågor
Som utredare hos oss behöver du ha ett helhetsperspektiv samt en god analytisk förmåga. Vidare är det viktigt att du är självständig och kan prioritera dina arbetsuppgifter utifrån givna ramar och fullföljer egna, men även gemensamma arbetsuppgifter och mål. I rollen som utredare för områdesskydd är även förmågan att samarbeta och kommunicera, både internt och externt, en viktig del av det dagliga arbetet. 

Villkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning och provanställning kan komma att tillämpas. Anställningen är placerad i Göteborg där utgångspunkten är att arbetet normalt sett utförs i myndighetens lokaler, med viss möjlighet till distansarbete. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse.

Övrig information


Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning