arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vattensamordnare med inriktning mot samhällsbyggnad och miljögifter

 • Yrkesroll

  Miljösamordnare/Miljökoordinator

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 april

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

Vill du jobba med vattenförvaltning – en av samhällets viktigaste frågor och har kompetens inom samhällsbyggnad och miljögifters påverkan på vattenmiljön?

Länsstyrelsen i Norrbotten är också Vattenmyndighet för Bottenvikens vattendistrikt.

Vårt uppdrag är att samordna vattenförvaltningsarbetet inom distriktet som omfattar två län, 28 kommuner och gränsöverskridande avrinningsområden mot Norge och Finland. Vi bereder underlag till vattendelegationens beslut om förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer, samt jobbar med övervakning av vatten. Sedan mars 2024 har Vattenmyndigheten även ett nytt uppdrag att arbeta med kartläggning och riskbedömning av tillrinningsområden för dricksvatten.

Vill Du veta mer om Vattenmyndigheten i Bottenviken och våra uppdrag, gå in på hemsidan www.vattenmyndigheterna.se

Om jobbet

Nu söker vi en vattensamordnare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss. Vi söker dig som vill arbeta med att ta fram underlag, utreda, planera och samverka med andra för en långsiktigt hållbar förvaltning av yt- och grundvatten, med särskilt fokus på urban markanvändning och miljögifters påverkan på vattenmiljön. Arbetet bedrivs i sexårscykler vilket ger stor variation i arbetet över tid.

Du kommer initialt att arbeta med att ta fram riktlinjer och metoder för att identifiera åtgärdsbehov, hantera risker och ge förslag till miljökvalitetsnormer inom områden som primärt rör samhällsbyggnad, urban markanvändning och miljögifters påverkan på vattenmiljön inklusive dagvatten och diffus belastning från t.ex. skogsbruk. Ett annat viktigt fokusområde för dig kommer att vara samverkan inom distriktet, dels med våra lokala vattenråd, dels med länsstyrelser och kommuner i syfte att uppnå ett ökat genomförande av åtgärdsprogrammet för vatten.

Därutöver kommer du att delta i beredningen av andra ärenden som enheten hanterar, exempelvis:

- skriva yttranden för remisser kring statliga utredningar, lagförslag, föreskrifter och vägledningar,
- hantera ärenden kring miljökvalitetsnormer för vatten i tillståndsprövningar och fysisk samhällsplanering,
- planera och genomföra möten, seminarier och utbildningar för våra samverkansgrupper och nätverk.

Arbetet utförs i nära samarbete med länsstyrelserna inom distriktet och med de andra fyra vattenmyndigheterna i landet, i syfte att skapa en effektiv, ensad och integrerad vattenförvaltning. I alla våra uppdrag är det särskilt viktigt att kunna bygga och upprätthålla kontakter och skapa nätverk på olika plan och med olika perspektiv; allt från samarbeten på lokal och regional nivå till nationella nätverk och gränsöverskridande samarbete. Samverkan sker till stor del via digitala plattformar, men tjänsten innebär även vissa resor med övernattning. På enheten har vi ett öppet arbetsklimat, värnar vår arbetsglädje och teamkänsla.

Tjänsten spänner över många olika sak- och kompetensområden och du har stora möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss. Vi har även goda möjligheter att anpassa inriktningen på dina arbetsuppgifter till dina erfarenheter, kunskaper och intresseområden.

Placeringsort är Luleå, men annan stationeringsort där Länsstyrelsen har kontor kan diskuteras.

Om dig


Vi söker dig som har:

- akademisk utbildning med koppling till vattenfrågor och som vi bedömer relevant, exempelvis inom samhällsbyggnad, hållbar infrastruktur, naturresursteknik, miljö-och vattenteknik, VA-teknik eller vattenresurshantering,
- kunskap om miljögifters påverkan på vattenmiljön,
- erfarenhet av projektledning, arbete i nätverk, samordnaruppdrag, eller annan liknande erfarenhet,
- en mycket god kommunikativ förmåga och goda färdigheter i att presentera skriftligt såväl som muntligt på svenska och engelska.

Som person är du nyfiken, målmedveten och engagerad, med ett brett perspektiv på hållbar samhällsutveckling. Du har förmåga att sätta dig in i och avgränsa nya frågeställningar på ett strukturerat sätt och kan självständigt driva processer framåt. Du trivs samtidigt med att samarbeta med andra och kan hantera behov av förändringar i arbetet på ett öppet och flexibelt sätt.

Det är ytterligare en fördel om du har:

- erfarenhet av arbete med vattenfrågor eller miljökvalitetsnormer för vatten, extra meriterande om det handlar om samhällsbyggnad eller fysisk samhällsplanering,
- grundläggande kunskaper om och/eller erfarenhet av att arbeta med miljölagstiftning, vattenförvaltning och/eller EU:s vattendirektiv,
- körkort för personbil.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper så tveka inte att skicka in en ansökan.

Bra att veta 

Kallas du till intervju kan du komma att få göra ett arbetsprov.

Eftersom vissa arbeten hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning komma att få göra en säkerhetsprövning. Den innehåller ett säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll. För vissa arbeten krävs svenskt medborgarskap.  

Övrigt

Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.

Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

Om Länsstyrelsen och vårt erbjudande till dig

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett. Våra uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare.

Vårt jobb är både utmanande och inspirerande. Vi är engagerade kollegor som hjälper och kompletterar varandra. Vi är inkluderande och generösa med vår kunskap och tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi bland annat erbjuda dig goda utvecklingsmöjligheter, individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter. Vi har flexibla arbetstider, extra semesterdagar, lediga klämdagar och möjlighet till distansarbete.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning