arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Verksamhetsarkitekter

 • Yrkesroll

  Affärsarkitekt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 februari

 • Sök jobbet senast

  8 mars

Om jobbet

Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Till avdelningen Beslutstöd och IT-beställningar inom division System söker vi nu ytterligare Verksamhetsarkitekter som varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige. 

På division System arbetar vi på en övergripande nivå med att designa elmarknaden, utveckla och driva elsystemet. Vi är med och finner svaren på klimatomställningen och skapar välstånd för hela samhället. Vi är en nyckelspelare för att det svenska samhället ska kunna utvecklas och skapar förutsättning för att det ska fungera. Vi löser såväl dagens som morgondagens utmaningar. Vi ser till att Sverige har en lysande framtid.

Om tjänsten

Energiomställningen gör att elsystemet är under stor förändring och driften av det svenska och nordiska systemet blir alltmer utmanande till följd av ökad marknadsintegration och en ökad andel förnyelsebar elproduktion. Parallellt drivs ett omfattande arbete att utveckla interna förmågor samt samordna den europeiska elmarknaden med nya aktörer och gemensamma IT-lösningar. Sammantaget krävs en ökad grad av automatisering och nya IT- och beslutsstöd för planering, prognostisering och styrning.

I rollen kommer du att ha en central roll i arbetet med att säkerställa att våra nya IT-lösningarna är i linje med vårt verksamhetsbehov av effektiva processer och arbetsflöden samt att processer, information och system utvecklas utifrån ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. Verksamhetsarkitekten arbetar på övergripande nivå med att analysera och kravställa utvecklingsbehov av IT- och beslutsstöd utifrån verksamhetens behov, på kort och lång sikt. Det innebär att:
 • ansvara för arkitekturdokumentation inom ditt område och använda olika modeller för att visualisera verksamheten. Det innefattar nuläges- och målarkitekturbeskrivningar på hög och mer detaljerad nivå, samt samordning med Svenska kraftnäts övergripande målarkitektur och principer
 • utarbeta fram en strategisk och långsiktig plan för IT-stödet inom området, inklusive konkreta IT-lösningar från ett funktionellt perspektiv. Detta arbete utförs i ett nära samarbete med andra verksamhetsroller och IT-arkitekter
 • delta i olika projekt både internt och internationellt, och stödja dem i att nå sina mål.
Du kommer att få möjligheten att utvecklas vidare och utbyta erfarenheter med kollegor som verkat länge inom branschen. Arbetet sker i en komplex men stimulerande miljö där det finns stort utrymme att lära sig nya saker, skapa förståelse för elbranschen och utvecklas tillsammans med resten av branschen, som är en del av den största och mest spännande IT-omställningen i Sverige.

Vi rekryterar verksamhetsarkitekter till enheten Elmarknadsstöd och till enheten Digitalt Nätdriftstöd. Beroende på dina erfarenheter och intresse kommer vi att i dialog med dig se vilken domän som är mest lämpad för dig. Enheterna innefattar ett flertal roller och förmågor som rymmer ett brett spektrum av processer, data och tjänster till exempel kapacitetshantering, obalansprognosticering, realtidsdata, handelsplattformar och driftövervakningslösningar. Vi främjar tvärfunktionellt samarbete inom organisationen och engagerar oss i arbete som sträcker sig över Norden och Europa, där samordning inom Svenska kraftnät är en central del av vårt uppdrag. För oss är samarbete, ömsesidig stöttning och jämställdhet centrala principer som genomsyrar vårt dagliga arbete.

Om dig

Vi söker dig som är strukturerad, självgående och har en stark analytisk förmåga. Du är van att arbeta med komplexa frågeställningar och kan se det större perspektivet. Du har även förmågan att samarbeta väl med olika intressenter, både internt och externt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vidare har du examen som civilingenjör eller systemvetare alternativet motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du har även:
 • minst 10 års erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan IT och verksamhet
 • minst 5 års erfarenhet av arbete med IT-, informations- eller verksamhetsarkitektur
 • mycket god förmåga att visualisera verksamhetsarkitektur
 • mycket god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
 • att leda och driva verksamhetsarkitektarbete (inkl. processmodellering och framtagande av förmågekartor och informationsarkitektur) i komplex verksamhet
 • att leda och driva arbete med kravställning och kravanalys av komplexa IT-lösningar
 • process- eller informationsmodellering
 • att arbetat med IT-arkitektur inom kraftsystemet
 • teoretiskt eller praktiskt förvärvad kunskap om kraftsystem, balansering eller elmarknad.
Det är även meriterande om du har certifiering inom verksamhets- eller IT-arkitektur, TOGAF Foundation, SAFe, Sparx EA eller motsvarande ramverk eller verktyg.

Bra att veta

 • Tjänsterna är placerade i Sundbyberg
 • Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
 • Resor förekommer till viss del i tjänsterna
 • Sista ansökningsdag 8 mars 2024
 • Tjänsterna är en tillsvidareanställning
Kontakta gärna Svenska kraftnäts samarbetspartner för denna roll, Boxhill AB. Du når rekryterare Petra Törnblom på Boxhill AB, tel. nr. 0760036080, alternativt mail petra.tornblom@bhill.se. Fackliga representanter är Emma Thornberg, SACO, tel. 010-475 84 77 och Mikael Hedenheim, ST, tel. 010-475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se. 

Övrig information

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

För mer information om säkerhetsprövning

Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:

Lär känna oss på Svenska kraftnät

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat