arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vikarierande Universitetslektor i kulturgeografi, 75%, Campus Gotland

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 mars

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

Vill du arbeta med kulturgeografi, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som vikarierande universitetslektor på Uppsala universitet.

Kulturgeografiska institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom kulturgeografi, samt forskning och grundutbildning inom geografi. Institutionen medverkar bland annat i lärarprogram och är värdinstitution för samhällsvetarprogrammet och samhällsplaneringsprogram i Uppsala och Visby. På masternivå medverkar institutionen i Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning mot samhällsplanering och kulturgeografi. Kulturgeografiska institutionen har drygt 50 anställda varav tre stationerade vid Campus Gotland. I dagsläget arbetar ca 200 personer på Campus Gotland i Visby, en arbetsplats med tät kontakt över ämnes- och institutionsgränser. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på https://www.kultgeog.uu.se/

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Undervisning och kursutveckling sker i huvudsak inom kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering, i första hand på grundnivå. Undervisning i kvantitativa metoder och geografiska informationssystem (GIS) ingår i arbetsuppgifterna. I anställningen ingår en mindre andel forskningstid och tid för administration. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Kvalifikationskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, har förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För anställningen krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland de sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Särskild vikt kommer att fästas vid doktorsexamen i kulturgeografi. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand forskning med inriktning mot kulturgeografi beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare läggs vikt vid erfarenhet av att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning. Även förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmäts betydelse.

Dokumenterad erfarenhet av undervisning i kvantitativa metoder och GIS är meriterande. Erfarenhet av undervisning och forskning inom området samhällsplanering och hållbar utveckling är också meriterande.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, ansvarstagande och hög närvaro i verksamheten.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Erfarenhet av samverkan med aktörer utanför universitetet och bidrag till kommunikationen med omgivande samhället är meriterande.

När universitetet ska anställa lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga och ledningsförmåga.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

För ytterligare information se universitetets anställningsordning: https://www.uu.se/download/18.6089a053188516e43f25aaf/1685450412152/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

Se även Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=644748

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad, vikariat på 18 månader. Omfattning är 75 %. Tillträde den 12 augusti 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby, Gotland

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Micheline van Riemsdijk, micheline.vanriemsdijk@kultgeog.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 23 april 2024, UFV-PA 2024/587.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

75%. Tillträde: 2024-08-12 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till