arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vikarierande universitetsadjunkt i fri konst, 75%

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 september

 • Sök jobbet senast

  18 oktober

Om jobbet

Konsthögskolan tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och finns på Konstnärligt campus.

Med 75 studenter, ett tiotal anställda och ett stort antal gästlärare är det en dynamisk och internationell miljö. Konsthögskolan har ett 3-årigt kandidatprogram (BFA) och ett 2-årigt mastersprogram (MFA). Internationella kontakter och utbyten är en viktig del av utbildningen. Varje sommar erbjuds två eller tre sommarkurser. Konstnärlig forskning har bedrivits vid institutionen i mer än ett decennium och är ett viktigt utvecklingsområde.
För mer information om Konsthögskolan besök gärna vår hemsida: http://www.art.umu.se/sv/.

Konsthögskolan har ett brett utbud av verkstäder såsom gips-, vax-, grafik-, metall-, trä- och lerverkstad samt gjuteri, fotolab och ljudstudio. Verkstäderna utgör en viktig läromiljö och tillgängligheten är hög för studenterna. Läs mer om Konsthögskolans verkstäder:https://www.umu.se/konsthogskolan/utbildning/verkstader/

Konsthögskolan söker nu en vikarierande universitetsadjunkt i fri konst med inriktning mot skulptur och rumslighet. Arbetet sker i Konsthögskolans verkstäder.
Anställningen är ett tidsbegränsad till 2 år, med tillträde enligt överenskommelse under hösten 2023.

Beskrivning av arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning i fri konst med inriktning mot skulptur och rumslighet. Till undervisning hör individuell handledning, praktisk färdighetsträning och seminarieledning i kandidat-och mastersprogrammet i fri konst samt vid behov undervisning i fristående kurser och utställningstekniskt arbete i samband med elevutställningar. Även ansvar för, och drift av, verkstäder för trä, metall, gips, vax och lera ingår i arbetsuppgifterna.

I övrigt ingår undervisningsrelaterad administration, kursplanering och utvecklingsarbete samt underhåll och skötsel av verkstäderna och deras utrustning. Utav anställningens omfattning ingår 90% undervisning och administration och 10 % kompetensutveckling. Förutom undervisning ingår personal-, ämnes- och planeringsmöten samt i mindre omfattning andra uppdrag såsom exempelvis samarbeten med externa aktörer inom ämnesområdet.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt i fri konst med inriktning mot skulptur och rumslighet är den som har examen på lägst magisternivå inom området fri konst eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda språkkunskaper i svenska och engelska samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet

Bedömningsgrunder för urvalet är dokumenterade kunskaper och konstnärlig kompetens samt undervisningserfarenhet i fri konst med inriktning mot skulptur och rumslighet.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga, flexibilitet, administrativ skicklighet samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifter.

Det är meriterande med erfarenhet av arbete med gips, vax, lera, trä, gjutning och metall samt erfarenhet av samverkan med aktörer inom konstfältet i det omgivande samhället.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Särskild vikt ska fästas vid dokumenterade kunskaper och konstnärlig kompetens i fri konst med inriktning mot skulptur och rumslighet.

Stor vikt ska fästas vid undervisningserfarenhet i fri konst med inriktning mot skulptur och rumslighet.

Vikt ska fästas vid övriga bedömningsgrunder. Vid bedömning av administrativ skicklighet ska särskild vikt fästas vid erfarenhet av planering och koordinering av undervisning.

Erfarenhet av arbete med vax, lera, trä, gjutning och metall samt erfarenhet av samverkan med aktörer inom konstfältet i det omgivande samhället är meriterande.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Umeå universitets anställningsordning: https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning--for-larare-vid-umea-universitet2.pdf

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev med kortfattad beskrivning av två-tre konstnärliga arbeten/projekt som exemplifierar den konstnärliga kompetensen

- kortfattad beskrivning av undervisningserfarenheten i fri konst med inriktning mot skulptur och rumslighet (max 1 sida)

- CV

- relevanta betyg och intyg

- namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form. Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi senast 2023-10-18.

Övrigt

Anställningen är ett vikariat på 75% under två år med tillträde enligt överenskommelse under hösten 2023. Anställningen är placerad i Umeå och hög närvaro i miljön liksom B-körkort är krav för anställningen.

I våra verkstäder finns för närvarande fler manliga anställda än kvinnliga och vi ser därför gärna kvinnliga sökande.

Umeå universitet är en statlig myndighet vilket innebär att anställda får särskilda förmåner, läs mer om det här: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Per Nilsson, mailto:per.nilsson1@umu.se, 070 254 13 42.

Välkommen med din ansökan!

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

75%. Tillträde: Enligt överenskommelse under hösten 2023 Visstidsanställning till