arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vikarierande universitetslektor i omvårdnad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juni

 • Sök jobbet senast

  21 juni

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Nu söker vi en universitetslektor i omvårdnad som kommer att undervisa, handleda och examinera sjuksköterske- röntgensjuksköterske- och specialistsjuksköterskestudenter inom omvårdnad och medicinsk vetenskap samt vara kursansvarig och examinator på grund- och avancerad nivå. Du kommer främst att undervisa omvårdnad samt medicinsk vetenskap inom sjuksköterske- röntgensjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Studenterna möter du både på universitetet och via nätbaserade plattformar.

Som universitetslektor i omvårdnad är du tillsammans med professorer, biträdande professorer och övriga universitetslektorer ansvarig för utveckling av ämnet omvårdnad på både grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. I vikariatet ingår också att ansvara för och aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället samt att föra ut forskningsresultat till andra.

Ämnesbeskrivning

Omvårdnad fokuserar på områden som syftar till att förbättra människors hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa, lindra lidande och värna om människans integritet och värdighet. Centrala områden är människa och hälsa, miljö och omvårdnadshandling och processer relaterade till dessa områden.

Behörig att anställas som vikarierande universitetslektor är den som:
 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 • visat pedagogisk skicklighet
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Övriga bedömningsgrunder utan inbördes rangordning
• Att den sökande är legitimerad sjuksköterska eller legitimerad röntgensjuksköterska. Det är meriterande att ha specialistsjuksköterskeutbildning/utbildningar
 • Klinisk yrkeserfarenhet och erfarenhet av forskning som sjuksköterska/röntgensjuksköterska och specialistsjuksköterska
 • Erfarenhet att handleda och examinera examensarbeten på grund- och avancerad nivå samt erfarenhet att undervisa inom ämnet omvårdnad och medicinsk vetenskap
 • Kunna undervisa på något nordiskt språk (svenska, norska, danska) och/eller engelska
God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt är betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning samt att utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk är betydelsefullt för innehav av vikariatet.

Information

Tjänsten är placerad vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik i Luleå och är ämnesmässigt knuten till omvårdnad med utbildningsprogrammen sjuksköterska, röntgensjuksköterska och specialistsjuksköterska. Undervisning på annat program kan vara aktuellt. Anställningstid på heltid under perioden 19 augusti 2024 till och med 22 juni 2025.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta avdelningschef Ulrica Strömbäck, Avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik, 0920 – 49 25 43,ulrica.stromback@ltu.se

Ämnesföreträdare/professor Åsa Engström, , Avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik,0920-49 3875, 072-532 23 55,asa.engstrom@ltu.se

Fackliga företrädare:

SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529, kjell.johansson@ltu.se  
OFR-S Lars Frisk 0920-49 17 92, lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner.

Sista ansökningsdag: 21 juni 2024
Referensnummer:  2306–2024

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat