arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vikarierande universitetslektor i sociologi med inriktning mot kriminologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  6 december

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har idag cirka 120 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap bedrivs forskning, undervisning och samverkan inom sociologiska, kriminologiska och arbetsvetenskapliga ämnesområden. Här finns forskning inom bland annat arbetsmarknad, arbetsliv, sociala avvikelser, digitalisering, emotioner, genus, migration, miljöfrågor, sociala rörelser, styrning och organisation, teknik och vetenskap, samt välfärd. Utbildningar erbjuds inom en rad områden som till exempel sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och socialpsykologi. Institutionen har också ett omfattande åtagande på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor, exempelvis Centrum för Global Human Resource Management (CGHRM).

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna är inriktade mot undervisning och forskning inom det sociologiska fältet, med speciell inriktning mot kriminologi.

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning med Samhällsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning.

Vid bedömningen av sökandes meriter kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid prövning av meriter kommer lika stor omsorg ägnas granskningen av den vetenskapliga skickligheten som granskningen av den pedagogiska skickligheten, varför ansökan bör lägga lika stor tyngd vid att redovisa den pedagogiska meriteringen som den vetenskapliga.

Den vetenskapliga skickligheten visas genom vetenskaplig publicering och pågående deltagande i nationella och internationella forskningssamarbeten. Förmåga att erhålla externa forskningsmedel är meriterande. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt vid högkvalitativ publicering vid ansedda internationella förlag och i ansedda internationella tidskrifter med peer review-system. Publiceringarnas kvalitet och genomslagskraft ges större vikt än det totala antalet publikationer.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom dokumenterad och vitsordad erfarenhet av att ha planerat och genomfört undervisning i olika former (kursansvar, föreläsningar, seminarier, workshops, distansundervisning, handledning) på grund- och avancerad nivå. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid genomförda och dokumenterade insatser som har bidragit till att utveckla utbildningen och undervisningen och förbättrat kvalitet genom till exempel kursutveckling. Erfarenhet av undervisning och forskning inom det kriminologiska fältet är särskilt meriterande.

Vikt kommer även att fästas vid administrativ skicklighet samt vid förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Vid bedömning skall även förmåga till samarbete beaktas.

Tjänsten kommer att erbjudas den sökande som efter en helhetsbedömning av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka och samarbeta med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten

Anställning 
Anställningen är en tidsbegränsad ansätllning i form av ett vikariat under perioden 240101-241231 i en omfattning av heltid. Annan omfattning av anställningsgraden kan bli aktuell i överenskommelse mellan arbetsgivare och sökande. Anställningen är tillsvidare organisatoriskt placerad vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Tillsättningsförfarande 
I urvalsarbetet kan det bli aktuellt med externa sakkunniga granskare, provföreläsningar och intervjuer. Även referenstagning kan bli aktuellt.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta universitetslektor Christel Backman, christel.backman@gu.se, 031-786 5813
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta personalhandläggare Anna Karin Wiberg, anna-karin.wiberg@gu.se, 031-786 3156

 

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Mer information och ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Din ansökan ska innehålla:


 
 • Personligt brev med motivering till varför du söker anställningen
 • CV/meritförteckning, inklusive fullständig publikationslista
 • Lista över vetenskapliga publikationer som åberopas, högst 10 vetenskapliga skrifter
 • Redogörelse för pedagogiska meriter inklusive lista över åberopade pedagogiska skrifter, högst 10
 • Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan
 • Examensbevis, betyg, intyg
 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-12-06

 

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat