arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vikarierande universitetslektor i teologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 mars

 • Sök jobbet senast

  22 april

Om jobbet

https://www.

umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/ tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda. Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak. Vi har också tre nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det https://www.umu.se/forskning/infrastruktur/mal/, https://www.sead.se/ och http://archlab.se/.

Nu söker vi en vikarierande universitetslektor i teologi med inriktning mot systematisk teologi. 

Arbetsuppgifter

Undervisning äger rum såväl på campus som på internetbaserade kurser.  I anställningen ingår undervisning och examination inom: systematisk teologi, religionsfilosofi och etik huvudsakligen inom teologprogrammet samt fristående kurser inom teologi och religionsvetenskap.

Undervisning på engelska kan ingå i anställningen. Undervisning på andra områden inom teologi och religionsvetenskap kan även ingå. Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten. I anställningen ingår 4% kompetensutveckling och 16% undervisning/administration. 

Behörighet

Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i teologi/religionsvetenskap med inriktning systematisk teologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Förmåga att undervisa på svenska och engelska är ett krav för anställning.

Bedömningsgrunder för urvalet

Bedömningsgrunder för urvalet är: Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området systematisk teologi, skicklighet inom administrativ verksamhet och utvecklingsarbete, god samarbetsförmåga samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

- bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
- originalitet i forskningen
- produktivitet
- bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- uppdrag inom vetenskapssamhället
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel.
- samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömningen är:


- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid en avvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt. 

Undervisnings- och examinationsinnehållet har inriktning mot systematisk teologi, religionsfilosofi och etik huvudsakligen inom teologprogrammet samt fristående kurser inom teologi och religionsvetenskap. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska särskilt vikt därför tillmätas undervisningsskicklighet inom dessa områden. 

Särskild vikt ska tillmätas skicklighet inom nätbaserad undervisning. 

Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Stor vikt ska därför fästas vid god samarbetsförmåga samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna. 

Där utöver ska vikt fästas vid den sökandes skicklighet inom administrativ verksamhet och utvecklingsarbete.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet; https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-for-larare-vid-umea-universitet2/

Ansökan

Ansökan görs via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och ska vara inkommen senast 22 april 2024.

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-240129.pdf

Notera att digitala kopior av publikationer ska bifogas till ansökan. För denna anställning ska ingen projektplan lämnas in.

Övrig information

Anställningen är ett vikariat på 20% under 18 månader med tillträde 1 augusti 2024 eller enligt överenskommelse.

Arbetsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämneskoordinator Thomas Girmalm (090-786 78 21, mailto:thomas.girmlam@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, mailto:jonas.nilsson@umu.se). Frågor som rör rekryteringsprocessen besvaras av HR-samordnare Anna Bladh (090-7866478, mailto:anna.bladh@umu.se). 

För mer information om institutionen, se: https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/.

Välkommen med din ansökan!

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

20%. Tillträde: 2024-08-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till